1. Kyo nhảy xuống (9-10/4)

 2. Chúc phúc trang bị (9-11/4)

 3. Khu vườn của Ash (10-11/4)

 4. Săn bản sao Omg (10-11/4)

 5. Nv công ích (10-15/4)

 6. Shop bí ẩn (10-11/4)

 7. Đua Boss giới hạn Hungry Wolf Terry + Mèo + Nạp tích lũy (10-15/4)

 8. Săn bản sao Igniz (11-12/4)

 9. Quét bí truyện (11-13/4)

 10. Kula phòng thủ (13-14/4)

 11. Nv tuần (13-15/4)

 12. Săn bản sao Kula (14-15/4)

 13. x2 màn chính (15-17/4)

 14. Quét ải luân hồi (15-18/4)

 15. Hot Rune + Tách Rune (15-17/4)

 16. Bán Skin + HVK Terry XIII + Tiêu kc (15-18/4)

 17. Vui cùng hội quán (18-21/4)

 18. Ghép tranh (21-23/4)

 19. Giảm giá Skin (21-23/4)

 20. Quay tinh tú (21-24/4)

 21. Quay bi (21-24/4)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 374

Comments

No Comments

Leave a Reply