1. Đua rương giới hạn <Daimon 2002UM> (8-11/7)

  2. Máy kéo <Mèo> (8-13/7)

  3. Nạp Kc (8-15/7)

  4. Quay hồn lực 5 + Hot Rune&Tách Rune + Bán Skin <Daimon 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Daimonn 2002UM> + Tiêu Kc + Nạp Kc (11-15/7)

  5. Bán gói quà giới hạn + Quay hồn vũ khí <Elizabeth XI & Igniz 2002UM> + Quay chip + Quay tinh tú + Đập trứng Kc (15-18/7)

  6. Bán Skin <Igniz 2002UM> (16-17/7)

  7. Quay hồn viện trợ <Terry XIII & Kula XIV, K’ XIV> + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc (18-22/7)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 522

Comments

No Comments

Leave a Reply