1. Shermie phiêu lưu (7/8 – 8/8)

 2. Săn bản sao Leona dị (7/8 – 8/8)

 3. Bán gói tăng đẳng (7/8 – 9/8)

 4. x2 thể lực 5 lần (7/8 – 9/8)

 5. Bán skin Death Vice (7/8 – 9/8)

 6. Trứng HVK Death Vice & Robert XI (7/8 – 10/8)

 7. Tiêu tích lũy (7/8 – 10/8)

 8. Phong ấn Orochi (8/8 – 9/8)

 9. Săn bản sao Insinct Iori (8/8 – 9/8)

 10. Chúc phúc nhận thưởng (8/8 – 10/8)

 11. Kula lật trái cây (9/8 – 10/8)

 12. Săn bản sao Crazy Iori (9/8 – 10/8)

 13. Bán gói Limited (9/8 – 10/8)

 14. Bán skin Robert XI (9/8 – 10/8)

 15. Bắn bóng bay (10/8 – 11/8)

 16. Săn bản sao +2 lượt (10/8 – 11/8)

 17. Bí truyện nhận thưởng (10/8 – 12/8)

 18. Hot Rune/ Đổi Rune (10/8 – 12/8)

 19. Quay viện trợ Athena 2002 UM (10/8 – 12/8)

 20. Bán gói viện trợ (10/8 – 12/8)

 21. Bán sách viện trợ (10/8 – 12/8)

 22. Đập trứng kim cương (10/8 – 12/8)

 23. Bắn máy bay (11/8 – 12/8)

 24. Nữ vs nữ +2 lượt (11/8 – 12/8)

 25. Kyo nhảy xuống (12/8 – 13/8)

 26. Săn bản sao Mukai (12/8 – 13/8)

 27. Nhiệm vụ tuần (12/8 – 14/8)

 28. Bán skin SS Athena (12/8 – 14/8)

 29. Hồn hạp RD Kensou & SS Athena (12/8 – 15/8)

 30. Trứng HVK RD Kensou & SS Athena (12/8 – 15/8)

 31. Quay hồn hạp nhận thưởng (12/8 – 15/8)

 32. Tiêu tích lũy (12/8 – 15/8)

 33. Khu vườn của Ash (13/8 – 14/8)

 34. Đập thùng EXP +2 lượt (13/8 – 14/8)

 35. 2048 (14/8 – 15/8)

 36. Đập xe vàng +2 lượt (14/8 – 15/8)

 37. x2 màn chính (14/8 – 16/8)

 38. Bán skin RD Kensou (14/8 – 15/8)

 39. Ăn bánh bao (15/8 – 16/8)

 40. Săn bản sao Terry 2003 (15/8 – 16/8)

 41. Bán nguyên liệu tăng đẳng (15/8 – 16/8)

 42. Bán gói tăng đẳng, tăng trang bị One-man Army Ralf (15/8 – 17/8)

 43. Bán skin One-man Army Ralf (15/8 – 17/8)

 44. Vòng 2 One-man Army Ralf (15/8 – 20/8)

 45. Tiêu tích lũy (15/8 – 20/8)

 46. Nạp 5/7 ngày (15/8 – 22/8)

 47. Bảo vệ Kula (16/8 – 17/8)

 48. Săn bản sao K’ (16/8 – 17/8)

 49. Vượt tháp nhận thưởng (16/8 – 18/8)

 50. Bán gói quà giới hạn (16/8 – 17/8)

 51. Athena ném bóng (17/8 – 18/8)

 52. Săn bản sao +2 lượt (17/8 – 18/8)

 53. Shop mèo bay (17/8 – 18/8)

 54. Trứng HVK One-man Army Ralf (17/8 – 20/8)

 55. Cào vàng (18/8 – 19/8)

 56. Nữ vs nữ +2 lượt (18/8 – 19/8)

 57. x2 vàng vượt tháp (18/8 – 20/8)

 58. Đổi mảnh võ sĩ (18/8 – 20/8)

 59. Đổi hồn sách (18/8 – 19/8)

 60. Shermie phiêu lưu (19/8 – 20/8)

 61. Săn bản sao Tengu (19/8 – 20/8)

 62. Đổi hồn hiệu (19/8 – 20/8)

 63. Phong ấn Orochi (20/8 – 21/8)

 64. Đập thùng EXP +2 lượt (20/8 – 21/8)

 65. Vượt màn chính nhận thưởng (20/8 – 22/8)

 66. Đổi mảnh hồn vũ khí (20/8 – 22/8)

 67. Đổi phím đỏ/ quay phím nhận thưởng (20/8 – 22/8)

 68. Quay hồn lực 5 trùng tiêu tích lũy (20/8 – 23/8)

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 2114

Comments

No Comments

Leave a Reply