1. Lật hoa quả (5-6/2)

 2. Tháo xe vàng +2 (5-6/2)

 3. Đập bóng bay (6-7/2)

 4. Săn bản sao Nameless (6-7/2)

 5. Nhiệm vụ công ích (6-11/2)

 6. Shop mèo bí ẩn (6-7/2)

 7. Vòng đua đợt 1 Extreme Mr.Karate II + Mèo +Nạp KC  (6-11/)

 8. Bắn máy bay (7-8/2)

 9. Săn bản sao Zero (7-8/2)

 10. Kyo nhảy xuống (8-9/2)

 11. Quét màn chính (8-10/2)

 12. Khu vườn bí ẩn (9-10/2)

 13. Giảm giá skin (9-11/2)

 14. Săn bản sao New Mr.Karate (10-12/2)

 15. Đánh đấu trường (10-12/2)

 16. Ăn bánh bao (11-12/2)

 17. Rune converter + Hot rune (11-13/2)

 18. Bán Skin Extreme Mr.Karate II (11-13/2)

 19. Quay hồn vũ khí Extreme Mr.Karate II + Tiêu KC (11-14/2)

 20. Kula phòng thủ (12-13/2)

 21. Tháo xe vàng +2 (12-13/2)

 22. Màn khó +3 (13-14/2)

 23. Ném bóng Athena (13-14/2)

 24. Săn bản sao Rb 2002 UM (13-14/2)

 25. Cào vàng (14-15/2)

 26. Săn bản sao Ash (14-15/2)

 27. Chúc phúc trang bị (14-16/2)

 28. Đánh ải luân hồi (14-17/2)

 29. Đăng nhập ngày Valentine (14-19/2)

 30. Nhiệm vụ Valentine (14-19/2)

 31. Ghép tranh (14-16/2)

 32. Quay hồn lực 5 + Tiêu KC (14-17/2)

 33. Shermie phiêu lưu (15-16/2)

 34. Phong ấn Orochi (16-17/2)

 35. Quét ải bí truyện (16-18/2)

 36. Shop chủ đề Valentine + Đổi quà Valentine (16-19/2)

 37. Bán Skin Kula XIV (16-19/2)

 38. Lật hoa quả (17-18/2)

 39. Săn bản sao NM.Geese (17-18/2)

 40. Vòng đua đợt 2 Kula XIV + Tiêu KC (17-22/2)

 41. Đập bóng bay (18-19/2)

 42. Nhiệm vụ tuần (18-20/2)

 43. Shop mèo bí ẩn (18-19/2)

 44. Bắn máy bay ( 19-20/2)

 45. Tháo xe vàng +2 (19-20/2)

 46. Quay hồn vũ khí Kula XIV (19-22/2)

 47. Kyo nhảy xuống (20-21/2)

 48. Săn bản sao Maylee (20-21/2)

 49. X2 màn chính (20-22/2)

 50. Khu vườn bí ẩn của Ash (21-22/2)

 51. Săn bản sao Athena 2002 UM (21-22/2)

 52. Nhiệm vụ công ích (22-27/2)

 53. Bán mảnh hồn vũ khí (22-24/2)

 54. Giảm giá Skin (22-24/2)

 55. Vui cùng hội quán (22-25/2)

 56. VQMM (22-25/2)

 57. Nạp đơn ( 22-25/2)

 58. Ăn bánh bao (23-24/2)

 59. Kula phòng thủ (24-25/2)

 60. Săn bản sao Ukyo (24-25/2)

 61. Ném bóng Athena (25-26/2)

 62. Rune converter + Hot Rune (25-27/2)

 63. Quay bi (25-28/2)

 64. Quay tinh tú + Tiêu Kc (25-28/2)

 65. Nạp mỗi ngày 135KC (25-4/3)

 66. Cào vàng ( 26-27/2)

 67. Tháo xe vàng +2 (26-27/2)

 68. Quét màn chính (26-28/2)

 69. Shermie phiêu lưu ( 27-28/2)

 70. Săn bản sao Maki (27-28/2)

 71. Phong ấn Orochi (28-1/3)

 72. Săn bản sao OMG (28-1/3)

 73. Bán Skin Mizuchi (28-2/3)

 74. Hồn hạp kép Mizuchi-Duo Lon + Quay hvk + Tiêu KC (28-3/3)

 75. Lật hoa quả (1-2/3)

 76. Bán Skin Extreme Mr.Karate II (2-3/3)

 77. Săn bảo sao Igniz (3-4/3)

 78. Giảm giá SKin (3-5/3)

 79. Ghép tranh (3-5/3)

 80. Mở rương thần (3-5/3)

 81. Quay Chip (3-5/3)

 82. Kyo nhảy xuống (4-5/3)

 83. Chúc phúc trang bị (4-6/3)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 2313

Comments

No Comments

Leave a Reply