1. Cào vàng (5-6/11)

 2. Quay rương Orochi Shermie 2002 UM + Nạp kc (5-8/11)

 3. Quay mèo (5-10/11)

 4. Shermie phiêu lưu (5-7/11)

 5. Săn bản sao Nightmare Geese (6-7/11)

 6. Phong ấn Orochi (7-8/11)

 7. Săn bản sao Goeniko (7-8/11)

 8. Nhiệm vụ công ích (8-15/11)

 9. Tách Rune/Hot Rune + Quay hvk Orochi Shermie 2002 UM + Bán Skin Orochi Shermie 2002 UM + Tiêu kc (8-10/11)

 10. Săn bản sao Mr.Karate (10-11/11)

 11. Ghép tranh + Quay tinh tú + Nạp kc (10-12/11)

 12. Quay hồn viện trợ Ralf XIII + Quay hồn lực 5 + Tiêu kc (12-14/11)

 13. Săn bản sao Elizabeth (13-14/11)

 14. Săn bản sao Flame Kyo (14-15/11)

 15. Quay Lõi NESTS + Quay hồn hạp /Billy XIV & Chang XIV/ + Quay hvk /Billy XIV & Chang XIV/ + Tiêu kc + Nạp kc (14-17/11)

 16. Đăng nhập nhận quà /Lễ tạ ơn/ (17-23/11)

 17. Quay Chip (17-19/11)

 18. Đập trứng KC (17-19/11)

 19. Nhiệm vụ công ích (18-24/11)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1640

Comments

No Comments

Leave a Reply