1. Bắn máy bay (4/9 – 5/9)
2. Đập xe vàng +2 lượt (4/9 – 5/9)
3. Kyo nhảy xuống (5/9 – 6/9)
4. Săn bản sao Robert 2002 UM (5/9 – 6/9)
5. x2 vàng vượt tháp (5/9 – 6/9)
6. Shop mèo bay (5/9 – 6/9)
7. Đổi hồn hiệu (5/9 – 6/9)
8. Bán gói tăng đẳng, tăng trang bị Terry Dễ Thương  Terryko (5/9 – 6/9)
9. Vòng đua Terry Dễ Thương Terryko (5/9 – 6/9)
10. Máy kéo (5/9 – 10/9)
11. Nạp tích lũy (5/9 – 10/9)
12. Khu vườn của Ash (6/9 – 7/9)
13. Săn bản sao Ash (6/9 – 7/9)
14. Bán nguyên liệu tăng đẳng (6/9 – 7/9)
15. 2048 (7/9 – 8/9)
16. Săn bản sao + 2 lượt (7/9 – 8/9)
17. Vượt màn chính nhận thưởng (7/9 – 8/9)
18. Weekend bank (7/9 – 14/9)
19. Bán gói Limited (7/9 – 8/9)
20. Ăn bánh bao (8/9 – 9/9)
20. Nữ vs nữ +2 lượt (8/9 – 9/9)
21. Hot rune/ đổi rune (8/9 – 10/9)
22. Đổi mảnh võ sĩ (8/9 – 10/9)
23. Bảo vệ Kula (9/9 – 10/9)
24. Săn bản sao May Lee (9/9 – 10/9)
25. Đánh arena nhận thưởng (9/9 – 11/9)
26. Athena ném bóng (10/9 – 11/9)
27. Đập thùng EXP +2 lượt (10/9 – 11/9)
28. x2 thể lực mua 5 lần đầu (10/9 – 13/9)
29. Bán skin (10/9 – 12/9)
30. Trứng HVK Terry Dễ Thương Terryko (10/9 – 13/9)
31. Tiêu tích lũy (10/9 – 13/9)
32. Cào vàng (11/9 – 12/9)
33. Đập xe vàng +2 lượt (11/9 – 12/9)
34. Màn khó +3 lượt (11/9 – 13/9)
35. Shermie phiêu lưu (12/9 – 13/9)
36. Săn bản sao Athena 2002 UM (12/9 – 13/9)
37. Bán gói viện trợ (12/9 – 14/9)
38. Bán sách viện trợ (12/9 – 14/9)
39. Phong ấn Orochi (13/9 – 14/9)
40. Săn bản sao Ukyo Tachibana (13/9 – 14/9)
41. Chúc phúc nhận thưởng (13/9 – 15/9)
42. Đổi mảnh hồn vũ khí (13/9 – 15/9)
43. Shop hội quán (13/9 – 16/9)
44. Vòng quay may mắn (13/9 – 16/9)
45. Nạp nhận quà theo mốc (13/9 – 16/9)
46. Kula lật trái cây (14/9 – 15/9)
47. Săn bản sao +2 lượt  (14/9 – 15/9)
48. Nhiệm vụ tuần (14/9 – 19/9)
49. Đổi phím đỏ/ quay phím nhận thưởng (14/9 – 16/9)
50. Bắn bong bóng (15/9 – 16/9)
51. Nữ vs nữ +2 lượt (15/9 – 16/9)
52. Bí truyện nhận thưởng (15/9 – 17/9)
53. Bắn máy bay (16/9 – 17/9)
54. Săn bản sao Maki Kagura (16/9 – 17/9)
55. Đổi phím cam (16/9 – 18/9)
56. Đổi phím đỏ (16/9 – 17/9)
57. Quay hồn lực (16/9 – 19/9)
58. Tiêu tích lũy (16/9 – 19/9)
59. Kyo nhảy xuống (17/9 – 18/9)
60. Đập thùng EXP +2 lượt (17/9 – 18/9)
61. Nhiệm vụ tuần (17/9 – 18/9)

From: Kamigami

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 990

Comments (1)

  • Bùi Duy Tiến
    11/09/2020 at 4:29 Chiều Reply
    Thank admin :d

Leave a Reply