1. Giảm giá skin + Quay Chip + Quay tinh tú + Vui cùng hội quán + VQMM + Tiêu Kc + Nạp Kc (4-7/3)

 2. Bán skin <Orochi Chris 2002UM> (5-6/3)

 3. Bán skin <Orochi Shermie 2002UM> (6-7/3)

 4. Đăng nhập nhận quà (7-12/3)

 5. Quay hồn viện trợ <Clark XIII & Superstar Athena & Oswald> + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc 97-11/3)

 6. Đua rương <Angel XIV> (11-14/3)

 7. Máy kéo <Mèo> (11-16/3)

 8. Nạp Kc tích lũy + Nạp Kc theo mốc (11-18/3)

 9. Đăng nhập nhận quà (14-19/3)

 10. Quay hồn lực 5 + Hot Rune & Tách Rune + Bán skin <Angel XIV> + Quay hồn vũ khí <Angel XIV> + Tiêu Kc (14-18/3)

Hãy CMT để có động lực! 

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1364

Comments (5)

 • V13T
  04/03/2022 at 8:59 Sáng Reply
  Niceee
 • sang
  04/03/2022 at 6:29 Chiều Reply
  bao giờ ra lori XlV z
  • Pink Pig
   05/03/2022 at 12:32 Chiều Reply
   Cái này thì không ai biết được. Angel còn được FF đẩy lên.
  • maivuto
   15/03/2022 at 8:37 Chiều Reply
   có thể là cuối t12 đầu năm sau :v
 • kim
  13/03/2022 at 7:47 Chiều Reply
  angel

Leave a Reply