1. Bán skin Billy XIV (31-2/1)

  2. Quay hồn hạp Billy XIV & Overlord Geese + Quay hvk Billy XIV & Overlord Geese + Tiêu kc (31-3/1)

  3. Bán skin Overlord Geese (3-8/1)

  4. Ghép tranh (3-7/1)

  5. Quay hồn viện trợ + Quay Lõi NESTS + Tiêu kc + Nạp kc (3-7/1)

  6. Shop mèo bí ẩn (7-10/1)

  7. Đua rương Orochi Chris 2002UM + Tiêu kc + Nạp kc + Bán gói nâng cấp võ sĩ (7-10/1)

  8. Quay hồn lực 5 + Tách Rune & Hot Rune +Bán skin Orochi Chris 2002UM + Quay hvk Orochi Chris 2002UM + Tiêu kc + Nạp kc (10-14/1)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1587

Comments

No Comments

Leave a Reply