1. Bán Skin Orochi Shermie 2002UM + Quay HVK Orochi Shermie 2002UM + Đua Orochi Shermie 2002UM + Tiêu kc (3-6/12)

  2. Đăng nhập nhận quà (6-11/12)

  3. Quay tinh tú + Hồn lực 5 + Nạp kc (6-9/12)

  4. Ghép tranh + Giảm giá Skin + Hot Rune & Tách Rune + Tiêu kc (9-11/12)

  5. Bán Skin Billy XIV (11-13/12)

  6. Quay Lõi NESTS + Quay HH Rock Howard & Billy XIV + Quay HVK + Tiêu kc (11-14/12)

  7. Đăng nhập nhận quà (13-18/12)

  8. Bán Skin Rock Howard (13-15/12)

  9. Quay Chip + Quay hồn viện trợ Nightmare Geese + Tiêu kc (14-17/12)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1375

Comments

No Comments

Leave a Reply