1. Nhiệm vụ tuần (30-1/8)

 2. Săn bản sao Ukyo (31-1/8)

 3. Bán Skin Meitenkun (31-1/8)

 4. Cào vàng (1-2/8)

 5. Hội quán cùng vui (1-4/8)

 6. VQMM (1-4/8)

 7. Quay Lõi NESTS (1-4/8)

 8. Giảm giá Skin (2-4/8)

 9. Đua rương Billy XIV + Mèo + Nạp kc (4-9/8)

 10. Hot Rune/ Tách Rune (7-9/8)

 11. Bán Skin Billy XIV + Quay HVK + Tiêu kc (7-9/8)

 12. Bán Skin Saiki Original (11-13/8)

 13. Hồn hạp kép – Chang XIV – Saiki Original – + Quay HVK + Tiêu kc(11-14 /8)

 14. Bán Skin Chang XIV (13-14/8)

 15. Ghép tranh (9-11/8)

 16. Quay Chip (9-11/8)

 17. Mở rương thần (9-11/8)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1347

Comments

No Comments

Leave a Reply