1. Ăn bánh bao (29/5 – 30/5)

 2. Đập xe vàng +2 lượt (29/5 – 30/5)

 3. Bán Skin Shun’ei (29/5 – 30/5)

 4. Hồn hạp kép: SS Leona + Shun’ei (29/5 – 1/6)

 5. Trứng HVK: SS Leona + Shun’ei (29/5 – 1/6)

 6. Tiêu tích lũy (29/5 – 1/6)

 7. Kula phòng thủ (30/5 – 31/5)

 8. Bong bóng Athena (31/5 – 1/6)

 9. Săn bản sao Zero (31/5 – 1/6)

 10. Gói quà nạp (31/5 – 1/6)

 11. Cào vàng (1/6 – 2/6)

 12. Săn bản sao +2 lượt (1/6 – 2/6)

 13. Màn khó +3 lượt (1/6 – 3/6)

 14. Weekend bank (1/6 – 8/6)

 15. Mua thể lực nhận quà (1/6 – 3/6)

 16. Bán gói tăng đăng, gói tăng trang bị (1/6 – 4/6)

 17. Vòng quay Rising Dragon Kensou (1/6 – 6/6)

 18. Máy kéo (1/6 – 6/6)

 19. Nạp tích lũy (1/6 – 6/6)

 20. Shermie phiêu lưu (2/6 – 3/6)

 21. Nữ vs nữ +2 lượt (2/6 – 3/6)

 22. Đổi hồn hiệu (2/6 – 3/6)

 23. Phong ấn Orochi (3/6 – 4/6)

 24. Săn bản sao New Mr. Karate (3/6 – 4/6)

 25. Nhiệm vụ tuần (3/6 – 5/6)

 26. Đổi mảnh HVK (3/6 – 5/6)

 27. Đập bóng (4/6 – 5/6)

 28. Săn bản sao Robert 2002 UM (4/6 – 5/6)

 29. Bán skin (4/6 – 6/6)

 30. Bắn máy bay (5/6 – 6/6)

 31. Đập thùng EXP + 2 lượt (5/6 – 6/6)

 32. Vượt tháp nhận thưởng (5/6 – 7/6)

 33. Đổi hồn sách (5/6 – 6/6)

 34. Kyo nhảy xuống (6/6 – 7/6)

 35. Đập xe vàng +2 lượt (6/6 – 7/6)

 36. Shop giới hạn (6/6 – 7/6)

 37. Bán skin (6/6 – 7/6)

 38. Trứng HVK Tung Fu Rue (6/6 – 9/6)

 39. Tiêu tích lũy (6/6 – 9/6)

 40. Khu vườn bí mật của Ash (7/6 – 8/6)

 41. Săn bản sao Ash (7/6 – 8/6)

 42. x2 Màn chính (7/6 – 9/6)

 43. x2 thể lực 5 lần đầu (7/6 – 9/6)

 44. Bán mảnh võ sĩ (7/6 – 9/6)

 45. 2048 (8/6 – 9/6)

 46. Săn bản sao May Lee (8/6 – 9/6)

 47. Ăn bánh bao (9/6 – 10/6)

 48. Nữ vs nữ +2 lượt (9/6 – 10/6)

 49. x2 vàng vượt tháp (9/6 – 11/6)

 50. Hot Rune/ Đổi Rune (9/6 – 11/6)

 51. Quay viện trợ (9/6 – 11/6)

 52. Đập trứng kc (9/6 – 11/6)

 53. Kula phòng thủ (10/6 – 11/6)

 54. Săn bản sao +2 lượt (10/6 – 11/6)

 55. Săn bản sao Athena 2002 UM (11/6 – 12/6)

 56. Vượt màn chính nhận thưởng (11/6 – 13/6)

 57. Event ngày của “Bố” (11/6 – 20/6)

 58. Bán skin (11/6 – 13/6)

 59. Hồn hạp kép: Tung Fu Rue vs Oswald (11/6 – 14/6)

 60. Trứng HVK (Tung Fu Rue, Oswald, SS Leona) (11/6 – 14/6)

 61. Quay hồn hạp nhận thưởng (11/6 – 14/6)

 62. Tiêu tích lũy (11/6 – 14/6)

 63. Bán skin (13/6 – 14/6)

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 935

Comments

No Comments

Leave a Reply