1. Nạp KC (29-2/11)

 2. Quét màn kiếm nguyên liệu (30-2/11)

 3. Thu thập Jack-o’-Lantern (30-2/11)

 4. Nhiệm vụ Hallowwen (30-2/11)

 5. Shop đổi đồ (30-2/11)

 6. Shop Halloween bí ẩn (30-2/11)

 7. Shermie phiêu lưu (30-31/10)

 8. Tháo xe vàng (30-31/10)

 9. Bán skin Ken XIII (31-1/11)

 10. Phong ấn Orochi (31-1/11)

 11. Săn bản sao Nightmare Geese (31-1/11)

 12. Đánh maps khó +3 (31-2/11)

 13. X2 thể lực (31-2/11)

 14. Giảm giá skin (31-2/11)

 15. Mua mảnh tướng (31-2/11)

 16. Bán gói thức tỉnh vũ khí (31-2/11)

 17. Lật hoa quả (1-2/11)

 18. Săn bản sao Maylee (1-2/11)

 19. Đập bóng bay (2-3/11)

 20. Đánh ảo ảnh (2-3/11)

 21. Quét màn (2-4/11)

 22. Shop bí ẩn (2-3/11)

 23. Vòng Đua Cruel Beauty Mature(Mature XIII) + Máy kéo + Nạp KC (2-7/11)

 24. Bắn máy bay (3-4/11)

 25. Nữ vs Nữ (3-4/11)

 26. Kyo nhảy xuống (4-5/11)

 27. Săn bản sao (4-5/11)

 28. Bán gói giới hạn (4-5/11)

 29. khu vườn bí ẩn của Ash (5-6/11)

 30. Đánh lon EXP (5-6/11)

 31. Đổi hồn hiệu + Đổi hồn sách (5-6/11)

 32. 2048 (6-7/11)

 33. Tháo xe vàng (6-7/11)

 34. Chúc phúc trang bị (6-8/11)

 35. Ăn bánh bao (7-8/11)

 36. Săn bản sao Ukyo (7-8/11)

 37. Hot Rune + tách Rune (7-9/11)

 38. Bán skin Mature XIII (7-9/11)

 39. Quay HVK Mature XIII + Tiêu KC (7-10/11)

 40. Kula phòng thủ (8-9/11)

 41. Săn bản sao Maki (8-9/11)

 42. Đánh bí truyện (8-10/11)

 43. Ném bóng Athena2002UM (9-10/11)

 44. Đánh ảo ảnh (9-10/11)

 45. Nhiệm vụ công ích (9-16/11)

 46. Mở rương thần (9-11/11)

 47. Cào vàng ( 10-11/11)

 48. Nữ vs Nữ (10-11/11)

 49. Nhiệm vụ tuần (10-12/11)

 50. Hội quán cùng vui (10-13/11)

 51. VQMM (10-13/11)

 52. Nạp mốc (10-13/11)

 53. Shermie phiêu lưu (11-12/11)

 54. Săn bản sao OMG (11-12/11)

 55. Giảm giá skin (11-13/11)

 56. Quay Chip (11-13/11)

 57. Phong ấn Orochi (12-13/11)

 58. Đánh lon EXP (12-13/11)

 59. X2 màn (12-14/11)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 859

Comments

No Comments

Leave a Reply