1. Sự kiện 7 ngày chủ đề mùa hè (27-3/9)

 2. Túi may mắn (27-30/8)

 3. Phong ấn Orochi (27-28/8)

 4. Trợ giá mùa hè (27-3/9)

 5. Quay hồn lực 5 (27-30/8)

 6. Nạp đơn (27-30/8)

 7. Tiêu KC (27-30/8)

 8. Quay tính tú (30-2/9)

 9. Quay bi (30-2/9)

 10. Ghép tranh (31-2/9)

 11. Hội quán cùng vui (2-5/9)

 12. VQMM (2-5/9)

 13. Quay Lõi NESTS (2-5/9)

 14. Nhiệm vụ tuần (4-6/9)

 15. Quay hồn hạp kép -Chang XIV&Saiki Original- + Quay HVK +Tiêu KC (5-8/9)

 16. Bán Skin Saiki Original (5-7/9)

 17. X2 màn chính (6-8/9)

 18. Bán Skin Chang XIV (7-8/9)

 19. Mở rương thần (8-10/9)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1484

Comments

No Comments

Leave a Reply