🐷🐷🐷Mọi người cho xin 1 Sub ủng hộ nhé!🐷🐷🐷

👉Link👈

Nội dung Update

 1. Võ sĩ viện trợ mới: Shun’ei, Maxima XIV, Choi XIV.

 2. Bát môn độn giáp:

  — Lục môn: Elizabeth XI, Hein.

  — Bát môn: Benimaru XIII

 3. Cập nhật gói Battle Pass tháng 6.

 4. Gộp máy chủ: 

  — S47 & S54 & S56 & S58.

Lịch sự kiện

 1. Shop mèo bí ẩn + Đổi hồn hiệu & hồn sách + Đổi nguyên liệu nâng đẳng + Đua rương giới hạn <Elizabeth XI> + Bán nguyên liệu nâng đẳng + Tiêu Kc (27-30/5)

 2. Săn bản sao Mr.Karate (28-29/5)

 3. Săn bản sao Elizabeth (29-30/5)

 4. Đăng nhập nhận quà (30-4/6)

 5. Quay hồn lực 5 +Hot Rune&Tách Rune + Bán skin <Elizabeth XI> + Quay hồn vũ khí <Elizabeth XI> + Tiêu Kc + Nạp Kc (30-3/6)

 6. Bán skin <Angel XIV> (3-4/6)

 7. Quay hồn vũ khí <Angel XIV & Orochi Yashiro 2002UM> + Nạp Kc + Bán nguyên liệu nâng đẳng (3-6/6)

 8. Nạp Kc (3-10/6)

 9. Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> (4-5/6)

 10. Săn bản sao Saiki (5-6/6)

 11. Đăng nhập nhận quà (6-11/6)

 12. Quay hồn viện trợ <Choi XIV & Duo Lon & Clark XIII> + Ghép tranh + Giảm giá skin + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (6-10/6)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 844

Comments

No Comments

Leave a Reply