1. Phong ấn Orochi (25/6 – 26/6)

 2. Nữ vs nữ +2 lượt (25/6 – 26/6)

 3. Màn khó +3 lượt (25/6 – 27/6)

 4. x2 thể lực (25/6 – 27/6)

 5. Kula phiêu lưu cùng trái cây (26/6 – 29/6) – Mini game mới!

 6. Săn bản sao +2 lượt (26/6 – 27/6)

 7. Bán skin (26/6 – 28/6)

 8. Hot rune – đổi rune (26/6 – 28/6)

 9. Quay hồn lực 5 (26/6 – 29/6)

 10. Tiêu tích lũy (26/6 – 29/6)

 11. Nạp liên tiếp 7 ngày (26/6 – 3/7)

 12. Săn bản sao Instinct Iori (27/6 – 28/6)

 13. Chúc phúc nhận thưởng (27/6 – 29/6)

 14. Đổi mảnh hồn khí (27/6 – 29/6)

 15. Giảm 50% giá mở 10 rương thần (27/6 – 29/6)

 16. Mở rương thần nhận thưởng (27/6 – 29/6)

 17. Săn bản sao Iori Dị (28/6 – 29/6)

 18. Bắn bóng bay (29/6 – 30/6)

 19. Đập thùng EXP +2 lượt (29/6 – 30/6)

 20. Vượt bí truyện nhận thưởng (29/6 – 1/7)

 21. Nhiệm vụ tuần (29/6 – 2/7)

 22. Bán Skin Shion (29/6 – 1/7)

 23. Hồn hạp Shion/ Catty Leona (29/6 – 2/7)

 24. Trứng HVK Shion/ Catty Leona (29/6 – 2/7)

 25. Quay hồn hạp nhận thưởng (29/6 – 2/7)

 26. Tiêu tích lũy (29/6 – 2/7)

 27. Bắn máy bay (30/6 – 1/7)

 28. Đập xe vàng +2 lượt (30/6 – 1/7)

 29. Bán gói quà giới hạn (30/6 – 1/7)

 30. Kyo nhảy xuống (1/7 – 2/7)

 31. Săn bản sao Mukai (1/7 – 2/7)

 32. Vượt tháp nhận thưởng (1/7 – 3/7)

 33. Bán skin Tung Fu Rue (1/7 – 2/7)

 34. Khu vườn của Ash (2/7 – 3/7)

 35. Săn bản sao Terry 2003 (2/7 – 3/7)

 36. Shop mèo ngu (2/7 – 3/7)

 37. Bán gói viện trợ (2/7 – 3/7)

 38. Bán gói tăng đẳng, tăng trang bị One-man Army Ralf (2/7 – 5/7)

 39. Máy kéo (2/7 – 7/7)

 40. Vòng đua One-man Army Ralf (2/7 – 7/7)

 41. Nạp tích lũy (2/7 – 7/7)

 42. Kula phiêu lưu cùng trái cây (3/7 – 6/7)

 43. Nữ vs nữ +2 lượt (3/7 – 4/7)

 44. x2 màn chính (3/7 – 5/7)

 45. Săn bản sao +2 lượt (4/7 – 5/7)

 46. Bán HVK boss (4/7 – 6/7)

 47. Săn bản sao K’ (5/7 – 6/7)

 48. Nhiệm vụ phụ (5/7 – 7/7)

 49. Đổi mảnh võ sĩ (5/7 – 7/7)

 50. 2048 (6/7 – 7/7)

 51. Săn bản sao Tengu (6/7 – 7/7)

 52. Weekend bank (6/7 – 13/7)

 53. Đổi hồn hiệu (6/7 – 7/7)

 54. Ăn bánh bao (7/7 – 8/7)

 55. Đập thùng EXP +2 lượt (7/7 – 8/7)

 56. x2 vàng vượt tháp (7/7 – 9/7)

 57. Đổi nguyên liệu tăng đẳng (7/7 – 8/7)

 58. Đổi hồn sách (7/7 – 8/7)

 59. Bán skin One-man Army Ralf (7/7 – 9/7)

 60. Trứng HVK One-man Army Ralf (7/7 – 10/7)

 61. Tiêu tích lũy (7/7 – 10/7)

 62. Kula phòng thủ (8/7 – 9/7)

 63. Đập xe vàng +2 lượt (8/7 – 9/7)

 64. Mua thể lực nhận thưởng (8/7 – 11/7)

 65. Bán skin (8/7 – 10/7)

 66. Athena ném bóng (9/7 – 10/7)

 67. Săn bản sao KyoNESTS (9/7 – 10/7)

 68. Vượt màn chính nhận thưởng (9/7 – 11/7)

 69. Đổi gói quà giới hạn (9/7 – 10/7)

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1744

Comments

No Comments

Leave a Reply