1. Bắn bóng bay (26-27/3)

 2. Nhiệm vụ tuần (26-28/3)

 3. Nhiệm vụ mua Xuân (26-30/3)

 4. Mùa Xuân đại hạ giá (26-30/3)

 5. Shoping mùa Xuân (26-30/3)

 6. Nhiệm vụ Choi XIV (27-30/3)

 7. Nạp đơn (27-30/3)

 8. X2 màn chính (28-30/3)

 9. Bán Skin K’ XIV (30-1/4)

 10. Hồn hạp kép K’ XIV – Mature XIII + Quay HVK + Tiêu KC (30-2/4)

 11. Bán Skin Mature XIII (1-2/4)

 12. Mở rương thần (2-4/4)

 13. Quay hồn viện trợ (2-4/4)

 14. Đập trứng KC (2-4/4)

 15. Quay chip (2-4/4)

 16. Quay hồn lực 5 + Tiêu KC (4-7/4)

 17. Bán Skin Mizuchi (7-10/4)

 18. Hồn hạp kép Mizuchi – Duo Lon +Quay HVK + Tiêu KC (7-10/4)

 19. Bán Skin Duo Lon (9-10/4)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1862

Comments

No Comments

Leave a Reply