1. Ăn bánh bao (25-26/11)

 2. Shop bí ẩn (25-26/11)

 3. Đua V1 Mizuchi + Mèo (25-30/11)

 4. Nhiệm vụ tuần (26-28/11)

 5. Đổi Hồn hiệu + Hồn sách (28-29/11)

 6. Quay hồn vũ khí Mizuchi + bán Skin Mizuchi (30-2/1)

 7. Hot Rune + Tiêu KC (30-1/1)

 8. Bán Skin boss (1-3/1)

 9. Ghép tranh (1-3/1)

 10. Quay hồn viện trợ 15[Ash- Omega] (1-3/1)

 11. Bán Skin K’ XIV (3-5/1)

 12. Hồn hạp kép [K’ XIV- Mature XIII] + Quay hồn vũ khí + Tiêu KC (3-6/1)

 13. Bán Skin Mature XIII (5-6/1)

 14. Mở rương thần (6-8/1)

 15. Quay hồn lực 5 + Tiêu KC (6-9/1)

 16. X2 thể lực (7-9/1)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 951

Comments

No Comments

Leave a Reply