1. X2 màn chính (24-26/9)

 2. Bán Skin Rock Howard (25-26/9)

 3. Quay rương võ sĩ Billy XIV + Tiêu kc (26-30/9)

 4. Bán Skin Billy XIV (26-28/9)

 5. Quay hvk Billy XIV (28-30/9)

 6. Vui cùng hội quán (30-3/10)

 7. QVMM (30-3/10)

 8. Quay lõi NESTS (30-3/10)

 9. Quay rương võ sĩ Verse (4-7/10)

 10. Nạp tích lũy (3-6/10)

 11. Quay Mèo (3-8/10)

 12. Hot rune/ Tách rune (6-8/10)

 13. Bán Skin Verse + Quay hvk Verse + Tiêu KC (6-8/10)

 14. Quay hồn viện trợ Elizabeth + Tiêu KC + Đập trứng KC (8-10/10)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1282

Comments

No Comments

Leave a Reply