1. Shop mèo bí ẩn + Đua rương võ sĩ <Igniz 2002UM> + Tiêu Kc + Nạp Kc (24-27/6)

  2. Săn bản sao Mr.Karate (25-26/6)

  3. Săn bản sao Elizabeth (26-27/6)

  4. Đăng nhập nhận quà (27-2/7)

  5. Quay hồn lực 5 + Hot Rune&Tách Rune + Bán skin <Igniz 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Igniz 2002UM> + Tiêu Kc + Nạp Kc (27-1/7)

  6. Bán skin <Angel XIV> (1-2/7)

  7. Bán gói quà giới hạn + Quay hồn vũ khí <Angel XIV & Goenitz 2002UM> + Nạp Kc (1-4/7)

  8. Bán skin <Goenitz 2002UM> (2-3/7)

  9. Quay hồn viện trợ <Choi XIV & Duo Lon & Meitenkun> + Ghép tranh + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (4-8/7)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 296

Comments

No Comments

Leave a Reply