1. 2048 (23-24/4)

 2. Đăng nhập nhận thưởng (23-30/4)

 3. Giảm giá Skin (23-25/4)

 4. Bán SKin Maxima XIV (24-26/4)

 5. Vòng 2 Đua rương giới hạn Maxima XIV + Tiêu KC (24-30/4)

 6. Nạp Kc theo ngày (24-1/5)

 7. Kula phòng thủ (25-26/4)

 8. Săn bản sao Namless (25-26/4)

 9. Quay HVK Maxima XIV (26-29/4)

 10. Shop mèo bí ẩn (26-27/4)

 11. Cào vàng (27-28/4)

 12. Chúc phúc trang bị (27-29/4)

 13. Shermie phiêu lưu (28-29/4)

 14. Phong ấn Orochi (29-30/4)

 15. Bán Skin Kula XIV (29-1/5)

 16. Hồn hạp kép Kula XIV – Extreme Mr.Karate II (29-2/5)

 17. Quay HVK Kula XIV + Tiêu KC (29-2/5)

 18. Nhiệm vụ công ích (30-5/5)

 19. Đăng nhập nhận quà (30-7/5)

 20. Nhiệm vụ tuần (1-3/5)

 21. Bán Skin Extreme Mr.Karate II (1-2-/5)

 22. Hồn lực 5 + Tiêu kc + Nạp theo mốc (2-5/5)

 23. X2 màn chính (3-5/5)

 24. Mở rương thần (5-7/5)

 25. Quay hồn viện trợ + Quay Chip + Đập trứng KC (5-7/5)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 977

Comments

No Comments

Leave a Reply