1. Quay rương đặc biệt <Mai XIV> + Tiêu Kc (22-25/7)

  2. Quay hồn lực 5 + Tách Rune&Hot Rune + Bán skin <Mai XIV> + Quay hồn vũ khí <Mai XIV> + Tiêu Kc + Nạp Kc (25-29/7)

  3. Vui cùng hội quán + QVMM + Tiêu Kc + Nạp Kc (29-1/8)

  4. Quay Lõi NESTS + Ghép tranh + Quay hồn viện trợ <Chang XIV & Maxima XIV & Extreme Mr.Karate II> + Tiêu Kc (1-5/8)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1020

Comments

No Comments

Leave a Reply