1. Kula phòng thủ (22-23/10)

 2. Quay hồn lực 5 (22-25/10)

 3. Nạp đơn (22-25/10)

 4. Tiêu kim cương (22-25/10)

 5. Ném bóng Athena (23-24/10)

 6. Săn bản sao Kyo NESTS (23-24/10)

 7. Quay phím + Đổi phím đỏ + Đổi phím cam (23-25/10)

 8. Cào vàng (23-25/10)

 9. Săn bản sao Adelheid (24-25/10)

 10. Chúc phúc trang bị (24-26/10)

 11. Shermie phiêu lưu (25-26/10)

 12. Bán gói quà giới hạn (25-26/10)

 13. Vui cùng hội quán (25-28/10)

 14. QVMM (25-28/10)

 15. Quay Lõi NESTS (25-28/10)

 16. Nạp đơn (25-28/10)

 17. Phong ấn Orochi (26-27/10)

 18. Quét bí truyện (26-28/10)

 19. Kula lật hoa quả (27-28/10)

 20. Săn bản sao Magaki (27-28/10)

 21. Đập bóng bay (28-29/10)

 22. Nhiệm vụ tuần (28-30/10)

 23. Giảm giá Halloween + Đổi đồ Holloween + Nhiệm vụ Kẹo Halloween + Nhiệm vụ Kim XIII + Nhiệm vụ gói quà Holloween + Đổi quà (28-1/11)

 24. Nạp đơn (28-1/11)

 25. Bắn máy bay (29-30/10)

 26. Kyo nhảy xuống (30-31/10)

 27. Săn bản sao Kyo NESTS (30-31/10)

 28. Khu vườn bí ẩn của Ash (30-1/11)

 29. Săn bản sao Adelheid (31-1/11)

 30. 2048 (1-2/11)

 31. X2 thể lực (1-3/11)

 32. Quay hồn viện trợ (1-3/11)

 33. Tách Rune/Hot Rune + Giảm giá Skin (1-3/11)

 34. Ăn bánh bao (2-3/11)

 35. Kula phòng thủ (3-4/11)

 36. Săn bản sao Magaki (3-4/11)

 37. Mở rương thần (3-5/11)

 38. Quay Chip (3-5/11)

 39. Đập trứng kim cương (3-5/11)

 40. Nạp đơn (3-5/11)

 41. Ném bóng Athena (4-5/11)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1473

Comments

No Comments

Leave a Reply