1.  Shermie phiêu lưu (22-23/5)

 2. Săn bản sao Magaki (22-23/5)

 3. Nạp mỗi ngày (22-29/5)

 4. Đập trứng vàng (23-25/5)

 5. Mở rương thần (23-25/5)

 6. Hot Rune/ Tách Rune (23-25/5)

 7. Quay tinh tú (24-27/5)

 8. Quay bi (24-27/5)

 9. Đập trứng KC (24-27/5)

 10. Ghép tranh (25-27/5)

 11. Đua Terry XIII + Tiêu kc (27-1/6)

 12. Quay hvk Terry XIII (29-1/6)

 13. Hồn hạp kép * K’ XIV + Mizuchi* + Tiêu kc (1-4/6)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 948

Comments

No Comments

Leave a Reply