1. Phong ấn orochi (4-5/6)

 2. Ghép tranh (5-7/6)

 3. Mở rương thần (5-7/6)

 4. Quay Chip (5-7/6)

 5. Nhiệm vụ tuần (6-8/6)

 6. Vượt ải luân hồi (7-10/6)

 7. Đua rương Hotaru + Mèo + Nạp Kc (7-12/6)

 8. X2 màn chính (8-10/6)

 9. Hot Rune/ Tách Rune (12-14/6)

 10. Bán Skin Hotaru (12-14/6)

 11. Quay hvk Hotaru + Tiêu Kc (12-15/6)

 12. Mở rương thần (14-16/6)

 13. Vui cùng hội quán (15-18/6)

 14. VQMM (15-8/6)

 15. Quay viện trợ (Leona XIII/ Oswald) (16-18/6)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 955

Comments

No Comments

Leave a Reply