1. Shermie phiêu lưu (22-23/1)

 2. Tháo xe vàng +2 (22-23/1)

 3. Phong ấn Orochi (23-24/1)

 4. Săn bản sao K’ (23-24/1)

 5. Quay chíp (23-25/1)

 6. Bán gói viện trợ (23-25/1)

 7. Săn bản sao Mr.Karate (24-25/1)

 8. Vòng 2 đua Mizuchi + Tiêu KC (24-29/1)

 9. Bán Skin Mizuchi (24-26/1)

 10. Nhiệm vụ tăng tốc (25-1/2)

 11. Bắn máy bay (26-27/1)

 12. Shop mèo bí ẩn (26-27/1)

 13. Quay Hvk Mizuchi (26-29/1)

 14. Kyo nhảy xuống (27-28/1)

 15. Săn bản sao Kyo NESTS (27-28/1)

 16. Hot Rune-Tách Rune (28-30/1)

 17. Quay tinh tú (29-1/2)

 18. Quay bi ( 29-1/2)

 19. Đập trứng KC (29-1/2)

 20. Săn bản sao Adelheid (30-31/1)

 21. Giảm giá Skin (30-1/2)

 22. Ghép tranh (30-1/2)

 23. Nhiệm vụ tuần (31-2/2)

 24. Bán Skin K’ XIV (1-3/2)

 25. Hồn hạp kép Mature XIII-Transcendence K’ + Quay Hvk + Tiêu KC (1-4/2)

 26. Cào vàng (2-3/2)

 27. X2 màn chính (2-4/2)

 28. Săn bản sao Magaki (3-4/2)

 29. Bán Skin Mature XIII (3-4/2)

 30. Phong ấn Orochi (4-5/2)

 31. Mở rương thần (4-6/2)

 32. Quay hồn viện trợ ( Ash+OMG) (4-6/2)

 33. Quay chíp (4-6/2)

 34. Đập trứng KC (4-6/2)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1150

Comments

No Comments

Leave a Reply