1. Ghép tranh (2-4/7)

 2. Mở rương thần (2-4/7)

 3. Quay Chip (2-4/7)

 4. Đập trứng KC (2-4/7)

 5. Bán Skin Maxima XIV (4-6/7)

 6. Hồn hạp kép -Maxima XIV & Choi XIV + Quay HVK + Tiêu kc (4-7/7)

 7. Nhiệm vụ công ích (6-11/7)

 8. Bán Skin Choi XIV (6-7/7)

 9. Quay Hồn lục 5 + Tiêu kc (7-10/7)

 10. Đua rương giới hạn Rock Howard + Mèo + Nạp kc (10-15/7)

 11. Nhiệm vụ tuần (12-14/7)

 12. X2 màn chính (14-16/7)

 13. Tách Rune/ Hot Rune (15-17/7)

 14. Bán Skin Rock Howard (15-17/7)

 15. Quay HVK Rock Howard + Tiêu kc (15-18/7)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1107

Comments

No Comments

Leave a Reply