1. Shop bí ẩn (19-22/11)

 2. Bán skin Verse + Đua Verse + Quay hvk + Tiêu kc (19-22/11)

 3. Bán thẻ Tạ ơn (20-24/11)

 4. Ghép tranh (22-24/11)

 5. Quay hồn lực 5 + tiêu kc (22-24/11)

 6. Đăng nhập nhận quà (23-28/11)

 7. Nhiệm vụ lễ Tạ ơn + Shop lễ Tạ ơn + Quét màn chính & khó + Quay bi + Tiêu kc (24-28/11)

 8. Hot rune/ Tách Rune (24-26/11)

 9. Bán gói quà giới hạn (25-26/11)

 10. Bán gói quà giới hạn (26-27/11)

 11. Quay tinh tú (26-28/11)

 12. Vui cùng hội quán + VQMM + Quay Lõi NESTS + Nạp kc (28-1/12)

 13. Quay hồn viện trợ + Quay chip + Tiêu kc (1-3/12)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1376

Comments

No Comments

Leave a Reply