1. Quay hồn lực 5 + Tiêu KC (18-21/6)

 2. Chúc phúc trang bị (20-22/6)

 3. Nhiệm vụ mùa Hạ + Cửa hàng đặc biệt + Đổi đồ (20-24/6)

 4. Nhiệm vụ giới hạn -Chang XIV- + Nhiệm vụ chủ đề -Chang XIV- (21-24/6)

 5. Nhiệm vụ tuần (24-26/6)

 6. Tách Rune/ Hot Rune + Ghép tranh (24-26/6)

 7. Quay tinh tú + Quay bi + Đập trứng KC (24-27/6)

 8. X2 màn chính (26-28/6)

 9. Quay Chip (26-28/6)

 10. Bán skin Original Saiki (27-29/6)

 11. Quay boss vòng 2 Original Saiki (27-2/7)

 12. Quay HVK Original Saiki (29-2/7)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1384

Comments

No Comments

Leave a Reply