1. Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> (18-20/3)

 2. Bán gói quà giới han + Quay hồn vũ khí <Orochi Yashiro 2002UM & Overlord Geese> + Quay Chip + Quay Tinh tú (18-21/3)

 3. Bán skin <Overlord Geese> (20-21/3)

 4. Đăng nhập nhận quà (21-26/3)

 5. Quay hồn viện trợ <Clark XIII & Death Vice & Ralf XIII> + Bán hồn viện trợ + Quay Lõi NESTS + Nạp Kc (21-23/3)

 6. Tiêu Kc (21-22/3)

 7. Nạp Kc (21-28/3)

 8. Hồn hạp kép <Verse & Billy XIV> + Quay hồn vũ khí <Verse & Billy XIV> + Tiêu Kc + Đập trứng Kc (23-26/3)

 9. Shop thần bí (26-29/3)

 10. Đua rương đặc biệt <Goenitz 2002UM> + Tiêu Kc + Nạp Kc (26-29/3)

 11. Đăng nhập nhận quà (28-2/4)

 12. Giảm giá skin + Quay hồn lực 5 + Tách Rune & Hot Rune + Bán skin <Goenitz 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Goenitz 2002UM> + Tiêu Kc + Nạp Kc (29-1/4)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1224

Comments (1)

 • Pink Pig
  20/03/2022 at 2:07 Chiều Reply
  https://www.facebook.com/groups/663548934101994

Leave a Reply