1. Quay lõi NESTS (15-18/7)

 2. Nhiệm vụ công ích (16-22/7)

 3. Mở rương thần (17-19/7)

 4. Hội quán cùng vui (18-21/7)

 5. VQMM (18-21/7)

 6. Nạp đơn (18-21/7)

 7. Quay hồn viện trợ (19-21/7)

 8. Quét màn chính (20-22/7)

 9. Vòng 2 đua Hotaru + Tiêu KC (21-26/7)

 10. Giảm giá Skin (23-25/7)

 11. Quay hồn vũ khí Hotaru (23-26/7)

 12. Tách Rune – Hot Rune (25-27/7)

 13. Quay tinh tú (26-29/7)

 14. Quay bi (26-29/7)

 15. Bán Skin Terry XIII (29-31/7)

 16. Hồn hạp kép Terry XIII – Original Saiki + Quay HVK + Tiêu KC (29-1/8)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1360

Comments

No Comments

Leave a Reply