1. Cào vàng (13-14/8)

 2. Tháo xe vàng +2 (13-14/8)

 3. Chúc phúc trang bị (13-15/8)

 4. Shermie phiêu lưu (14-15/8)

 5. Săn bản sao Igniz (14-15/8)

 6. Mở rương thần (14-16/8)

 7. Bán gói quà giới hạn (14-15/8)

 8. Nạp đơn (14-16/8)

 9. Phong ấn Orochi (15-16/8)

 10. Săn bản sao Kula (15-16/8)

 11. Quét bí truyện (15-17/8)

 12. Vui cùng hội quán (15-18/8)

 13. QVMM (15-18/8)

 14. Kula lật hoa quả (16-17/8)

 15. Quay hồn viện trợ (16-18/8)

 16. Nạp đơn (16-18/8)

 17. Đập bóng bay (17-18/8)

 18. Nữ vs Nữ +2 (17-18/8)

 19. Nhiệm vụ tuần (17-19/8)

 20. Bắn máy bay (18-19/8)

 21. Săn bản sao Orochi Leona (18-19/8)

 22. Bán Skin Terry XIII (18-20/8)

 23. Hồn hạp kép – Terry XIII & Meitenkun – + Quay HVK + Tiêu KC (18-21/8)

 24. Kyo nhảy xuống (12-20/8)

 25. Nạp theo ngày (18-25/8)

 26. X2 màn chính (19-21/8)

 27. Nhiệm vụ công ích (19-24/8)

 28. Khu vườn của Ash (20-21/8)

 29. X2 thể lực (19-21/8)

 30. Tháo xe vàng +2 (20-21/8)

 31. Bán Skin Meitenkun (20-21/8)

 32. 2048 (21-22/8)

 33. Săn bản sao Instinct Iori (21-22/8)

 34. Đua rương Rock Howard + Tiêu Kc (21-25/8)

 35. Bán Skin Rock Howard (21-23/8)

 36. Ăn bánh bao (22-23/8)

 37. Săn bản sao Crazy Iori (22-23/8)

 38. Shop bí ẩn (22-23/8)

 39. Kula phòng thủ (23-24/8)

 40. Quay HVK  Rock Howard (23-25/8)

 41. Cào vàng (25-26/8)

 42. Quét màn chính (25-27/8)

 43. Quay Chip (25-27/8)

 44. Tách Rune&Hot Rune (25-27/8)

 45. Nạp đơn (25-27/8)

 46. Shermie phiêu lưu (26-27/8)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1117

Comments

No Comments

Leave a Reply