1. Shop bí ẩn + Đổi hồn hiệu hồn sách + Bán nguyên liệu tăng đẳng + Đua rương giới hạn <Igniz 2002UM> (13-16/5)

  2. Máy kéo <Mèo> (13-18/5)

  3. Nạp Kc (13-20/5)

  4. Đăng nhập nhận quà (16-21/5)

  5. Quay hồn lực 5 + Tách Rune&Hot Rune + Bán skin <Igniz 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Igniz 2002UM> + Tiêu Kc (16-20/5)

  6. Bán skin <Orochi Shermie 2002UM> (20-21/5)

  7. Bán gói quà giới hạn + Bán nguyên liệu tăng đẳng + Quay hồn vũ khí <Orochi Shermie 2002UM & Angel XIV> + Quay chip + Quay tinh tú + Đập trứng Kc (20-23/5)

  8. Bán skin <Angel XIV> (21-22/5)

  9. Đăng nhập nhận quà (23-28/5)

  10. Quay hồn viện trợ <Clark XIII & Mature XIII & Duo Lon> + Bán gói viện trợ + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (23-27/5)

  11. Nạp Kc (23-30/5)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1261

Comments

No Comments

Leave a Reply