1. Cào vàng (12/6 – 13/6)

 2. Săn bản sao Ukyo (12/6 – 13/6)

 3. Shop giảm giá (12/6 – 15/6) – Có mùi thơm!

 4. Shermie phiêu lưu (13/6 – 14/6)

 5. Đập thùng EXP +2 lượt (13/6 – 14/6)

 6. Nhiệm vụ tuần (13/6 – 15/6)

 7. Bán skin Tung Fu Rue (13/6 – 14/6)

 8. Phong ấn Orochi (14/6 – 15/6)

 9. Đập xe vàng +2 lượt (14/6 – 15/6)

 10. Bán skin (14/6 – 16/6)

 11. Shop hội quán (14/6 – 17/6)

 12. Vòng quay may mắn (14/6 – 17/6)

 13. Nạp nhận quà theo mốc (14/6 – 17/6)

 14. Bắn bóng bay (15/6 – 16/6)

 15. Săn bản sao Maki Kagura (15/6 – 16/6)

 16. Bán hvk võ sĩ tc14 (15/6 – 17/6)

 17. Mua thể lực nhận quà (15/6 – 17/6)

 18. Nạp 7 ngày nhận quà (15/6 – 22/6)

 19. Bắn máy bay (16/6 – 17/6)

 20. Săn bản sao Omega Rugal (16/6 – 17/6)

 21. Kyo nhảy xuống (17/6 – 18/6)

 22. Săn bản sao +2 lượt (17/6 – 18/6)

 23. Vượt tháp nhận thưởng (17/6 – 19/6)

 24. Đổi nguyên liệu tăng đẳng (17/6 – 18/6)

 25. Bán gói tăng đẳng, trang bị Super Star Athena (17/6 – 19/6)

 26. Bán skin Super Star Athena (17/6 – 19/6)

 27. Vòng 2 Super Star Athena (17/6 – 22/6)

 28. Tiêu tích lũy (17/6 – 22/6)

 29. Khu vườn của Ash (18/6 – 19/6)

 30. Nữ vs nữ +2 lượt (18/6 – 19/6)

 31. Shop bán nguyên liệu (18/6 – 19/6)

 32. 2048 (19/6 – 20/6)

 33. Săn bản sao Igniz (19/6 – 20/6)

 34. x2 vàng vượt tháp (19/6 – 21/6)

 35. Bán gói quà giới hạn (19/6 – 20/6)

 36. Shop mèo ngu (19/6 – 20/6)

 37. Trứng HVK Super Star Athena (19/6 – 22/6)

 38. Ăn bánh bao (20/6 – 21/6)

 39. Săn bản sao Robert XI (20/6 – 23/6)

 40. Nhiệm vụ chính Robert XI (20/6 – 23/6)

 41. Nhiệm vụ Robert XI (20/6 – 26/6)

 42. Nhiệm vụ HVK Robert XI (20/6 – 23/6)

 43. Bán gói Robert XI (20/6 – 23/6)

 44. Đổi mảnh võ sĩ (20/6 – 22/6)

 45. Đổi huy hiệu “Father’s day” (20/6 – 23/6) – Huy hiệu này chắc kiếm từ event “Father’s day”(11/6 – 20/6)

 46. Đổi hồn sách (20/6 – 21/6)

 47. Kula phòng thủ (21/6 – 22/6)

 48. Đập thùng EXP +2 lượt (21/6 – 22/6)

 49. Vượt màn chính nhận thưởng (21/6 – 23/6)

 50. Đổi hồn hiệu (21/6 – 22/6)

 51. Athena ném bóng (22/6 – 23/6)

 52. Đập xe vàng +2 lượt (22/6 – 23/6)

 53. Đổi phím cam (22/6 – 24/6)

 54. Quay phím nhận thưởng (22/6 – 24/6)

 55. Quay bi (22/6 – 26/6)

 56. Nạp tích lũy (22/6 – 26/6)

 57. Cào vàng (23/6 – 24/6)

 58. Săn bản sao Kula (23/6 – 24/6)

 59. Đánh arena nhận thưởng (23/6 – 25/6)

 60. Shermie phiêu lưu (24/6 – 25/6)

 61. Săn bản sao Leona dị (24/6 – 25/6)

 62. Quay chip nhận quà (24/6 – 26/6)

 63. Đổi phím đỏ (24/6 – 26/6)

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1288

Comments

No Comments

Leave a Reply