1. Cào vàng (10/7 – 11/7)

 2. Săn bản sao Adel (10/7 – 11/7)

 3. Hot Rune/ Đổi Rune (10/7 – 12/7)

 4. Shop club (10/7 – 13/7)

 5. Vòng quay may mắn (10/7 – 13/7)

 6. Nạp nhận quà theo mốc (10/7 – 13/7)

 7. Kula lật trái cây (11/7 – 13/7)

 8. Nữ vs nữ +2 lượt (11/7 – 12/7)

 9. Vượt tháp nhận thưởng (11/7 – 13/7)

 10. Mở rương thần nhận thưởng (11/7 – 13/7)

 11. Đổi mảnh hồn khí (11/7 – 13/7)

 12. Giảm giá 50% 10 rương thần (11/7 – 13/7)

 13. Săn bản sao +2 lượt (12/7 – 13/7)

 14. Shermie phiêu lưu (13/7 – 14/7)

 15. Săn bản sao Magaki (13/7 – 14/7)

 16. x2 vàng vượt tháp (13/7 – 15/7)

 17. Bán skin SS Athena (13/7 – 15/7)

 18. Hồn hạp SS Athena/ SS Leona (13/7 – 16/7)

 19. Trứng HVK SS Athena/ SS Leona (13/7 – 16/7)

 20. Quay hồn hạp nhận thưởng (13/7 – 16/7)

 21. Tiêu tích lũy (13/7 – 16/7)

 22. Phong ấn Orochi (14/7 – 15/7)

 23. Săn bản sao Nameless (14/7 – 15/7)

 24. Bán gói quà giới hạn (14/7 – 15/7)

 25. Bắn bóng bay (15/7 – 16/7)

 26. Đập thùng EXP +2 lượt (15/7 – 16/7)

 27. Vượt màn chính nhận quà (15/7 – 17/7)

 28. Vượt màn Abyss nhận quà (15/7 – 18/7)

 29. Bán skin Shion (15/7 – 16/7)

 30. Bắn máy bay (16/7 – 17/7)

 31. Đập xe vàng +2 lượt (16/7 – 17/7)

 32. Shop mùa hè (16/7 – 21/7)

 33. Nhiệm vụ mùa hè (16/7 – 21/7)

 34. Bán gói quà mùa hè (16/7 – 21/7)

 35. Shop bán đồ ngon mùa hè (16/7 – 19/7)

 36. Bán gói tăng đẳng/ tăng trang bị cho Rising Dragon Kensou (16/7 – 18/7)

 37. Vòng 2 Rising Dragon Kensou (16/7 – 21/7)

 38. Tiêu tích lũy nhận lại kim cương và đồ ăn (16/7 – 21/7)

 39. Nạp nhận quà theo mốc (16/7 – 19/7)

 40. Kyo nhảy xuống (17/7 – 18/7)

 41. Săn bản sao Zero (17/7 – 18/7)

 42. Đánh Arena nhận quà (17/7 – 19/7)

 43. Shop bán nguyên liệu (17/7 – 18/7)

 44. Kula lật trái cây (18/7 – 20/7)

 45. Săn bản sao Mr. Karate (18/7 – 19/7)

 46. Shop mèo ngu (18/7 – 19/7)

 47. Trứng HVK SS Athena (18/7 – 21/7)

 48. Nữ vs nữ +2 lượt (19/7 – 20/7)

 49. Màn khó +3 lượt (19/7 – 21/7)

 50. x2 thể lực 5 lần (19/7 – 21/7)

 51. Đổi hồn sách (19/7 – 20/7)

 52. Khu vườn của Ash (20/7 – 21/7)

 53. Săn bản sao +2 lượt (20/7 – 21/7)

 54. Đổi hồn hiệu (20/7 – 21/7)

 55. 2048 (21/7 – 22/7)

 56. Săn bản sao Robert 2002 UM (21/7 – 22/7)

 57. Chúc phúc trang bị nhận quà (21/7 – 23/7)

 58. Đổi mảnh hồn khí (21/7 – 23/7)

 59. Quay viện trợ Athena 200 UM/ New Mr Karate/ Zero (21/7 – 23/7)

 60. Bán gói viện trợ (21/7 – 23/7)

 61. Quay hồn lực 5 (21/7 – 24/7)

 62. Đập trứng kim cương (21/7 – 24/7)

 63. Ăn bánh bao (22/7 – 23/7)

 64. Săn bản sao Ash (22/7 – 23/7)

 65. Kula phòng thủ (23/7 – 24/7)

 66. Đập thùng EXP +2 lượt (23/7 – 24/7)

 67. Vượt bí truyện nhận quà (23/7 – 25/7)

 68. Hot Rune/ Đổi Rune (23/7 – 25/7)

Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1523

Comments

No Comments

Leave a Reply