1. Giới thiệu hồn lực mới: Lụi tàn.
2. Giới thiệu võ sĩ mới: Mai Shiranui XIV.
3. Bát môn độn giáp:
– Tứ môn: Mai Shiranui XIV.
– Bát môn: Hein, Elizabeth XI.
1. Shop mèo giới hạn + Đổi hồn hiệu & hồn sách + Bán rương nguyên liệu nâng đẳng + Đua rương giới hạn <Mai Shiranui XIV> (10-13/6)
2. Nạp Kc (10-17/6)
3. Máy kéo <Mèo> (10-15/6)
4. Đăng nhập nhận thưởng (13-18/6)
5. Quay hồn lực 5 + Hot Rune&Tách Rune + Bán skin <Mai Shiranui XIV> + Quay hồn vũ khí <Mai Shiranui XIV> + Tiêu Kc (13-17/6)
6. Bán skin <Elizabeth XI> (17-18/6)
7. Bán gói quà giới hạn + Quay hồn vũ khí <Elizabeth XI & Goenitz 2002UM> Quay Chip + Quay Tinh tú + Đập trứng Kc (17-20/6)
8. Bán skin <Goenitz 2002UM> (18-19/6)
9. Đăng nhập nhận thưởng (20-25/6)
10. Quay hồn viện trợ <Mizuchi & Choi XIV & Extreme Mr.Karate II> + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Nạp Kc (20-24/6)

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 887

Comments

No Comments

Leave a Reply