1. Khu vườn của Ash (11-12)

 2. Săn bản sao Nameless (12-13)

 3. Chúc phúc trang bị ( 12-14)

 4. Bán Skin Mature XIII (12-13)

 5. Hồn hạp kép Clark XIII- Ralf XIII + Quay trứng + Tiêu KC (12-15)

 6. Săn bản sao Zero ( 13-14)

 7. Bán skin Clark XIII ( 13-15)

 8. Quay Viện trợ + Tiêu KC ( 15-17)

 9. Săn bản sao New Mr.Karate ( 16-17)

 10. Nhiệm vụ tuần (16-18)

 11. Shermie phiêu lưu ( 17-18)

 12. Quay Chip + Hot rune ( 17-19)

 13. Quét màn chính ( 18-20)

 14. Nhiệm vụ Giáng Sinh ( 18-25)

 15. Săn bản sao Rb 2002UM ( 19-20)

 16. Giảm giá Skin (19-21)

 17. Ghép tranh ( 19-21)

 18. Quay bi ( 19-22)

 19. Săn bản sao Ash (20-21)

 20. Bán gói quà giới hạn (22-23)

 21. Hồn hạp kép Cutie Terry- Vice XIII + Quay Hvk + Tiêu KC (22-25)

 22. Săn bản sao NM.Geese (23-24)

 23. Bán skin Mature XIII (23-25)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1056

Comments

No Comments

Leave a Reply