Duyên

Leona, Ralf, Clark +20% ATK

Leona, King, Chizuru +20% HP

Leona, Ryo, Kim, Andy +20% ATK

Duyên ngầm

Ralf, Clark, Heidern

Kỹ năng

Tăng công bản thân.
Tăng công bản thân. Nếu trong trận đấu có võ sĩ thuộc “Bát Xà’, tăng 10% tỷ lệ chí mạng và hút máu bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, hồi HP cho đồng minh thấp máu nhất.
Tấn công đơn mục tiêu, hồi HP cho đồng minh thấp máu nhất. (ngoài các chỉ số thì không có gì thay đổi).

Tấn công mục tiêu thấp máu nhất hàng sau phe địch, hồi HP đồng minh thấp máu nhất.
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất hàng sau phe địch, hồi HP đồng minh thấp máu nhất. (ngoài các chỉ số thì không có gì thay đổi).
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất hàng sau phe địch, hồi HP đồng minh thấp máu nhất. Tăng 15% tỷ lệ đỡ đòn cho người được hồi máu, có 40% tỷ lệ tăng 50% lượng HP hồi phục.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 934

Comments

No Comments

Leave a Reply