_QQ_

Duyên

Leona XV, Ralf XV, Clark XV +25% ATK

Leona XV, Leona XIII, Leona Dị, Leona +25% ATK

Leona XV, Ryuji XIV, Iori XIV +25% HP

Orochi-Judo

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ chí mạng và xuyên giáp, tăng 35% tấn công, phòng thủ và sát thương tuyệt kỹ và 40% lực chí mạng. Khi bắt đầu lượt, nếu bản thân không đầy nộ, hồi thục 100 điểm nộ, nếu không sẽ nhận 20% sát thương và kháng sát thương (1 lượt). Nhận “Ám sát ẩn” (tăng 35% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương (2 lượt), có thể được cộng dồn, Và trong lượt đối phương nếu có nhiều hơn 1 võ sĩ cùng hàng bản thân thì bản thân sẽ ẩn thân ngay và vào trạng thái không thể bị chọn, trong thời gian ẩn sẽ chia sát thương cho các võ sĩ cùng hàng bản thân, hàng trước chia sẻ 45% sát thương và 25% nếu ở hàng sau cho võ sĩ cùng hàng, chia sẻ sát thương giảm 45%, khi HP dưới 30% thì nhưng chia sẻ, đến lượt ta thì hủy hiệu ứng, nếu chỉ có 1 người sẽ miễn 1 đòn tấn công của địch). Bất cứ khi nào <100% giá trị sát thương chung + 20% sát thương gây ra> đạt 100% giới hạn sinh mẹnh trên của bản thân, sẽ nhận được thêm 1 “Ám sát ẩn” (lưu trữ giới hạn 1 lần, mỗi lần kích hoạt sẽ tăng giới hạn HP cần thiết cho lần kích hoạt tiếp theo lên 30%). Có 1 lần hồi sinh, hồi phục toàn hộ HP và nộ đồng thời mở khóa huyết mạch chiến binh (khi tấn công bỏ qua 60% kháng sát thương của mục tiêu, nhận 1 “Ám sát ẩn”).
Tăng tỷ lệ chí mạng và xuyên giáp, tăng 40% tấn công, phòng thủ và sát thương tuyệt kỹ và 50% lực chí mạng. Khi bắt đầu lượt, nếu bản thân không đầy nộ, hồi phục 150 điểm nộ, nếu không sẽ nhận 20% sát thương và kháng sát thương (1 lượt, hiệu ứng này gấp đôi sau khi mở khóa huyết mạch chiến binh). Lượt đầu chắc chắn độc chiêu, nhận “Ám sát ẩn” (các đòn tuyệt kỹ tăng thêm 50% lục chí mạng và thêm <100% sức tấn công * tỷ lệ chí mạng> sát thương bổ sung, tăng 50% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương (2 lượt), có thể được cộng dồn, Và trong lượt đối phương nếu có nhiều hơn 1 võ sĩ cùng hàng bản thân thì bản thân sẽ ẩn thân ngay và vào trạng thái không thể bị chọn, trong thời gian ẩn sẽ chia sát thương cho các võ sĩ cùng hàng bản thân, hàng trước chia sẻ 65% sát thương và 35% nếu ở hàng sau cho võ sĩ cùng hàng, chia sẻ sát thương giảm 45%, khi HP dưới 30% thì nhưng chia sẻ, đến lượt ta thì hủy hiệu ứng, nếu chỉ có 1 người sẽ miễn 1 đòn tấn công của địch). Bất cứ khi nào <100% giá trị sát thương chung + 40% sát thương gây ra + 40% sát thương nhận vào> đạt 100% giới hạn sinh mệnh trên của bản thân, sẽ nhận được thêm 1 “Ám sát ẩn” (lưu trữ giới hạn 1 lần, mỗi lần kích hoạt sẽ tăng giới hạn HP cần thiết cho lần kích hoạt tiếp theo lên 25%). Có 1 lần hồi sinh, hồi phục toàn hộ HP và nộ đồng thời mở khóa huyết mạch chiến binh (khi tấn công bỏ qua 80% kháng sát thương của mục tiêu, khi có đồng minh tung tuyệt kỹ bản thân truy kích. Khi bị tấn công hoặc chia sẻ sát thương lượng HP bản thân dưới 50% lập tức phản công bằng tuyệt kỹ nếu bản thân bị câm lặng phản công và truy kích không được kích hoạt, nhận 1 “Ám sát ẩn”).

Tấn công đơn mục tiêu, hấp thụ 25% HP và 200 nộ, nếu đòn tấn công có chí mạng (tăng thêm 25% sát thương có HP lớn hơn 50%, 2 lượt, không thể xóa bỏ). Có 65% tỷ lệ (100% nếu chí mạng) gây ra “Vết chém chí mạng” cho mục tiêu (gây sát thương liên tục không hồi nộ, 2 lượt). Khi tấn công mục tiêu có “Chảy máu”, “Vết chém chí mạng”, “Thiêu đốt, “Bại huyết” (nếu hiệu ứng được giải sẽ lập tức tăng thêm 300% lực công kích của bản thân dưới dạng sát thương liên tục không gây hồi nộ, mỗi 50% tỉ lệ chí mạng tăng thêm cho bản thân 35% sát thương (1 lượt, không thể giải).
Tấn công đơn mục tiêu, hấp thụ 30% HP và 200 nộ, nếu đòn tấn công có chí mạng (tăng thêm 35% sát thương có HP lớn hơn 50%, 2 lượt, không thể xóa bỏ). Có 65% tỷ lệ (100% nếu chí mạng) gây ra “Vết chém chí mạng” cho mục tiêu (gây sát thương liên tục không hồi nộ, 2 lượt). Khi tấn công mục tiêu có “Chảy máu”, “Vết chém chí mạng”, “Thiêu đốt, “Bại huyết” (nếu hiệu ứng được giải sẽ lập tức tăng thêm 350% lực công kích của bản thân dưới dạng sát thương liên tục không gây hồi nộ, mỗi 50% tỉ lệ chí mạng tăng thêm cho bản thân 35% sát thương (1 lượt, không thể giải). Miễn sát thương tuyệt kĩ của võ sĩ địch trong 1 lượt và tiến hành phản kích bằng độc chiêu (1 lần mỗi lượt, nếu bản thân bị “Cấm Độc Chiêu” thì phản kích vô hiệu và sẽ tính vào số lượt phản kích của turn này). Nếu vào trạng thái Ẩn thân mà HP bản thân <70% tiến hành kích hoạt phản kích. Lượng sát thương gây ra bởi phản kích sẽ chuyển toàn bộ thành hồi phục cho bản thân. Nếu bị bại huyết thì sẽ giải 1 lượng bằng với sát thương gây ra, nếu không thì hồi máu cho võ sĩ có HP thấp nhất bằng lượng sát thương gây ra.

Tấn công và đánh giấu kẻ địch ngẫu nhiên, ưu tiên tấn công mục tiêu không bị đánh dấu. Tăng <25% + lượt ra mắt * 5%> tỷ lệ sát thương và kháng sát thương, tăng 60% tỷ lệ tung độc chiêu. Nếu kỹ năng không chí mạng, tăng 5% tỷ lệ chí mạng (có thể cộng dồn, không thể giải, kéo dài vĩnh viễn). Hồi phục bản thân <45% + tỷ lệ chí mạng bản thân 20%> giá trị HP tối đa, lượng HP hồi dư sẽ chuyển qua cho võ sĩ có HP thấp nhất và không bị ảnh hưởng bởi tăng hoặc giảm tỷ lệ hồi phục. Ở hàng trước, sát thương nhận được không vượt quá 40%-60% HP bản thân (càng nhiều kẻ thù trên sân giá trị % càng thấp, 2 lượt), nếu không kỹ năng này sẽ gây thêm sát thương bằng 15% lực công kích, khi tấn công có 60% tỷ lệ “Câm lặng” (tăng lên 100% nếu chí mạng) đồng thời gây thêm “Hiểm họa”, nếu hiệu ứng được giải giảm 200 nộ và “Câm lặng” trong 1 lượt, nếu mục tiêu miễn nhiễm “Câm lặng” giảm 45% tốc độ hồi nộ, nếu mục tiêu bị khống chế khi tấn công, thêm “Khô héo” (cướp 50% phòng thủ và 25% kháng sát thương, thuộc tính cướp được có thể cộng dồn và không thể xóa bỏ, võ sĩ đồng minh tấn công cùng mục tiêu sẽ gây thêm 10% HP tối đa, 1 lượt). Nếu giải hiệu ứng sẽ giảm 60% phòng thủ và 15% sát thương đồng thời rút 10% HP khi bị tấn công, đồng thời hồi HP cho võ sĩ có HP thấp nhất với hiệu suất 200% (trích xuất bỏ qua sát thương và không thể giải, khiến cho các võ sĩ khác phe ta khi tấn công mục tiêu sẽ chịu thêm sát thương bằng 10% HP tối đa, 1 lượt). Nếu giải hiệu ứng, giảm 60% phòng thủ và 15% sát thương, đồng thời rút 10% HP khi bị tấn công , đồng thời hồi HP cho võ sĩ có HP thấp nhất với hiệu suất 200% (trích xuất bỏ qua sát thương và không thể giải trừ, có thể kích hoạt 3 lần) kéo dài 2 lượt.
Tấn công và đánh giấu kẻ địch ngẫu nhiên, ưu tiên tấn công mục tiêu không bị đánh dấu. Tăng <30% + số round * 5%> tỷ lệ sát thương và kháng sát thương, tăng 65% tỷ lệ tung độc chiêu (không thể giải). Nếu kỹ năng không chí mạng, tăng 5% tỷ lệ chí mạng (có thể cộng dồn, không thể giải, kéo dài vĩnh viễn), nếu kỹ năng có chí mạng tăng 1% lực chí mạng. Hồi phục bản thân <50% + tỷ lệ chí mạng bản thân 25%> giá trị HP tối đa, lượng HP hồi dư sẽ chuyển qua cho võ sĩ có HP thấp nhất và không bị ảnh hưởng bởi tăng hoặc giảm tỷ lệ hồi phục. Ở hàng trước, sát thương nhận được không vượt quá 40%-60% HP bản thân (càng nhiều kẻ thù trên sân giá trị % càng thấp, 2 lượt), nếu không kỹ năng này sẽ gây thêm sát thương bằng 200% lực công kích. Khi tấn công có 60% tỷ lệ “Câm lặng” (tăng lên 100% nếu chí mạng) đồng thời gây thêm “Hiểm họa”, nếu hiệu ứng được giải giảm 250 nộ và “Câm lặng” trong 1 lượt, nếu mục tiêu miễn nhiễm “Câm lặng” giảm 50% tốc độ hồi nộ (1 lượt, không thể giải), nếu mục tiêu bị khống chế khi tấn công, thêm “Khô héo” (cướp 60% phòng thủ và 30% kháng sát thương (1 lượt), thuộc tính cướp được có thể cộng dồn và không thể xóa bỏ, võ sĩ đồng minh tấn công cùng mục tiêu sẽ gây thêm 15% HP tối đa, 1 lượt). Nếu giải hiệu ứng sẽ giảm 70% phòng thủ và 20% sát thương đồng thời rút 20% HP khi bị tấn công, đồng thời hồi HP cho võ sĩ có HP thấp nhất với hiệu suất 250% (trích xuất bỏ qua sát thương, có thể kích hoạt 3 lần, rời sân sẽ hết hiệu lực và không thể giải, khiến cho các võ sĩ khác phe ta khi tấn công mục tiêu sẽ chịu thêm sát thương bằng 10% HP tối đa, 2 lượt). Nếu tất cả kẻ địch bị đánh dấu, chuyển đổi kỹ năng <Smax-Leona Sword> tăng 15% công, tấn công mục tiêu có HP thấp nhất và coi đó là mục tiêu chính, xóa bỏ toàn bộ dấu ấn và gây 40% sát thương lan cho tất cả mục tiêu, tất cả các hiệu ứng kỹ năng gốc chỉ áp dụng lên mục tiêu chính.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 654

Comments

No Comments

Leave a Reply