Duyên

Kyo, Daimon, Benimaru +20% ATK

Kyo, Chizuru, Iori +20% ATK

Kyo, Shingo +20% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng công toàn đội.
Tăng công toàn đội. Nếu có Iori hoặc Crazy Iori trong trận, tăng 30% kháng khống chế (2 lượt), tăng 200 nộ lượt đầu.

Tấn công đợn mục tiêu, gây thiêu đốt.
Tấn công đợn mục tiêu, gây thiêu đốt. Hồi 100 nộ bản thân.

Tấn công hàng 2 người, gây thiêu đốt.
Tấn công hàng 2 người, gây thiêu đốt, giảm 300 nộ mục tiêu.
Tấn công hàng 2 người, gây thiêu đốt, giảm 300 nộ mục tiêu, khóa nộ. Tăng 20% ST lên mục tiêu đứng trước.

Cốt truyện nhân vật: Xem ở đây

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1099

Comments

No Comments

Leave a Reply