Duyên

Kusanagi Kyo XIV, Flame Kyo, Kusanagi Kyo, Kyo NESTS +25% ATK

Kusanagi Kyo XIV, Iori XIV, Instinct Iori, Flame Kyo +25% ATK

Kusanagi Kyo XIV, Leona XV, Athena Asamiya XI, Robert XIV +25% ATK

Hồn hiệu: Rực lửa

Hồn sách: Võ tự do

Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi bắt đầu trận đấu , tăng 20% tỉ lệ sát thương và kháng sát thương cho bản thân , tăng thêm 50% công thủ , kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ. Bản thân miễn nhiễm với sát thương phản đòn và thiêu đốt. Khi vào đầu mỗi lượt, hồi 10% HP tối đa cho võ sĩ có HP thấp nhất phe ta . Hồi thêm 100 nộ cho bản thân và 1 đồng minh chưa đầy nộ . Có thể kích hoặt khả năng giảm sát thương hoặc đỡ đòn khi đồng minh phe ta nhận sát thương chí mạng ( 1 lượt ). Trong lượt 1 , bản thân nhận 4 tầng “Kháng bại huyết”, bản thân miễn mọi hiệu ứng khống chế và chắc chắn tung độc chiêu. Khi ở trên sân, tùy thuộc và hệ của võ sĩ trên sân mà bản thân nhận các buff sau ( 1 buff tối đa cộng dồn 3 lần):
– Đả : Tăng 10% kháng chí mạng.
– Vệ : Tăng 10% sức chí mạng.
– Kĩ : Tăng 10% tốc độ hồi nộ và 200 nộ khi bắt đầu trận đấu.
Nhận vĩnh viễn hiệu ứng “ Hộ Vệ Lửa Đỏ “ : Khi bị địch tấn công, 30% sát thương gây ra ( với mỗi địch có hiệu ứng “ Phong Ấn Lửa “ sẽ tăng thêm 5% , làm mới theo thời gian thực ) sẽ chuyển thành sát thương liên tục trong 2 lượt. Khi mục tiêu có “Phong Ấn Lửa “ gục xuống, sẽ giải sát thương kéo dài từ “Hộ Vệ Lửa Đỏ“. Khi bắt trận đấu, bản thân nhận “Khiên Lửa” ( sát thương mà bản thân gánh chịu không vượt quá 85% HP tối đa ) . Nếu máu bản thân < 15% , “Khiên Lửa “ lập tức bị vỡ, hồi cho bản thân 70% HP tối đa và 500 nộ đồng thời bản thân được “Ý chí lửa “ bao bọc ( không bị chọn làm mục tiêu cho tới lượt kế tiếp ) . Khi kết thúc “Ý chí lửa” sẽ tái kích hoạt “Khiên Lửa “ ( có 0-3 lần tối đa lĩnh hội khiên lửa , càng nhiều địch thì số lần càng nhiều ). Trong 5 lượt đầu, tăng tỉ lệ sát thương hoặc kháng sát thương của từng võ sĩ phe ta ( tăng theo tỉ lệ thấp hơn ) bằng 30% chênh lệch của 2 thuộc tính này ( tăng tối thiểu là 15% tỉ lệ sát thương hoặc kháng sát thương, làm mới theo thời gian thực ). Nếu có ít nhất 3 võ sĩ trên sân, tăng 35% kháng độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ của toàn bộ phe ta và 15% kháng sát thương trong 3 lượt .
[Nội tại hạt nhân]: Tăng tỉ lệ sát thương và kháng sát thương của bản thân , võ sĩ phe ta nhận 40% hiệu quả.
Tăng tỉ lệ sát thương của chính bản thân 30% ( theo LV ) và tăng tỉ lệ kháng sát thương của bản thân 45% ( theo LV ) .
Khi bắt đầu trận đấu , tăng 25% tỉ lệ sát thương và kháng sát thương cho bản thân , tăng thêm 55% công thủ , kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ. Bản thân miễn nhiễm với sát thương phản đòn và thiêu đốt. Khi vào đầu mỗi lượt, hồi 10% HP tối đa cho võ sĩ có HP thấp nhất phe ta . Hồi thêm 100 nộ cho bản thân và 1 đồng minh chưa đầy nộ . Có thể kích hoặt khả năng giảm sát thương hoặc đỡ đòn khi đồng minh phe ta nhận sát thương chí mạng ( 1 lượt ). Trong lượt 1 , bản thân nhận 4 tầng “Kháng bại huyết”, bản thân miễn mọi hiệu ứng khống chế và chắc chắn tung độc chiêu. Ở lượt lẻ, bản thân nhận thêm 1 tầng “Kháng bại huyết” ( Có thể cộng dồn với các tầng đang tồn tại ) và ở lượt chẳn , tăng 20% tốc độ hồi phục nộ. Khi ở trên sân , tùy thuộc và hệ của võ sĩ trên sân mà bản thân nhận các buff sau ( 1 buff tối đa cộng dồn 3 lần):
– Đả : Tăng 10% kháng chí mạng và 5% kháng sát thương.
– Vệ : Tăng 10% sức chí mạng và 5% sát thương.
– Kĩ : Tăng 10% tốc độ hồi nộ và 200 nộ khi bắt đầu trận đấu và 30% tỉ lệ tung độc chiêu.
Nhận vĩnh viễn hiệu ứng “ Hộ Vệ Lửa Đỏ “ : Khi bị địch tấn công, 30% sát thương gây ra ( với mỗi địch có hiệu ứng “ Phong Ấn Lửa “ sẽ tăng thêm 5% , làm mới theo thời gian thực ) sẽ chuyển thành sát thương liên tục trong 2 lượt. Khi mục tiêu có “Phong Ấn Lửa “ gục xuống, sẽ giải sát thương kéo dài từ “Hộ Vệ Lửa Đỏ “. Khi bắt trận đấu, bản thân nhận “Khiên Lửa” ( sát thương mà bản thân gánh chịu không vượt quá 85% HP tối đa ) . Nếu máu bản thân < 15% , “Khiên Lửa “ lập tức bị vỡ, hồi cho bản thân 90% HP tối đa và 700 nộ đồng thời bản thân được “Ý chí lửa “ bao bọc ( không bị chọn làm mục tiêu cho tới lượt kế tiếp ) . Khi kết thúc “Ý chí lửa” sẽ tái kích hoạt “Khiên Lửa “ ( có 0-3 lần tối đa lĩnh hội khiên lửa , càng nhiều địch thì số lần càng nhiều). Ở lượt đầu tiên của “Khiên Lửa ” , bản thân nhận 100% kháng khống chế và tỉ lệ sát thương chuyển đổi từ “Hộ Vệ Lửa Đỏ ” tăng lên 80% ( các võ sĩ đối phương có “Phong Ấn Lửa ” sẽ không tăng thêm nữa ) . Hiệu ứng này sẽ kết thúc sớm khi bản thân nhận 3 đòn đánh. Trong 5 lượt đầu, tăng tỉ lệ sát thương hoặc kháng sát thương của từng võ sĩ phe ta ( tăng theo tỉ lệ thấp hơn ) bằng 40% chênh lệch của 2 thuộc tính này ( tăng tối thiểu là 20% tỉ lệ sát thương hoặc kháng sát thương, làm mới theo thời gian thực). Nếu có ít nhất 3 võ sĩ trên sân, tăng 35% kháng độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ của toàn bộ phe ta và 15% kháng sát thương trong 3 lượt .
[Nội tại hạt nhân]: Tăng tỉ lệ sát thương và kháng sát thương của bản thân , võ sĩ phe ta nhận 40% hiệu quả.
Tăng tỉ lệ sát thương của chính bản thân 30% ( theo LV ) và tăng tỉ lệ kháng sát thương của bản thân 45% ( theo LV ) .

Tấn công đơn mục tiêu, có 50% tỷ lệ choáng. Trong 2 lượt, khi bản thân bị tấn công có 60% tỷ lệ giảm 30% sát thương nhận phải. Hấp thụ 20% HP tối đa của mục tiêu, 40% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn (bỏ qua miễn khống). Hồi 200 nộ các chiến binh cùng hàng. Nếu không có tuyệt kỹ nào được sử dụng trong lượt này (ngoài trừ truy kích), trong vòng 2 lượt tăng 25% tốc độ hồi nộ và mỗi lượt bắt đầu hồi 200 nộ. Giảm 30% sát thương còn lại của sát thương liên tục được chuyển đổi bởi “Người bảo vệ ngọn lửa đỏ”.”Khiên rực lửa”.
Tấn công đơn thể , có 60% tỉ lệ choáng mục tiêu . Trong 2 lượt , khi bản thân bị tân công có 60% tỉ lệ giảm 40% sát thương phải nhận. Hấp thụ 25% HP tối đa của mục tiêu, 50% tỉ lệ chí mạng và đỡ đòn ( bỏ qua miễn khống ) . Hồi 250 nộ cho đồng minh cùng hàng. Nếu bản thân không tung tuyệt kĩ ( ngoại trừ truy kích ), trong 2 lượt sẽ tăng 30% tốc độ hồi nộ và mỗi lượt bắt đầu sẽ hồi 300 nộ. Giảm 40% sát thương kéo dài từ hiệu ứng “Hộ vệ lửa đỏ “. Nếu trên sân không còn võ sĩ có hồn hư vô ngoài bản thân, sẽ nhận thêm 1 “Khiên Lửa ” khi nhận sát thương quá 120% HP tối đa của bản thân ( mỗi trận đấu chỉ có thể nhận thêm tối đa 2 “Khiên Lửa ” từ cách này). Tùy thuộc vào hồn của võ sĩ trên sân phe ta mà áp dụng các hiệu quả sau ( Không cộng dồn):
Gấu : Đối phương trúng đòn của bản thân sẽ bị giảm 100 nộ ( kể cả công thường và tuyệt kĩ ).
Hổ : Lần tấn công này nhận thêm 30% tỉ lệ chí mạng và kháng chí mạng.
Rắn : Gây thêm 40% sát thương lan lên những kẻ địch xung quanh mục tiêu chính . Lượng sát thương lan này tính riêng dựa vào thủ của đối phương và không hồi nộ.
Rùa : Giảm 40% sát thương kéo dài phải nhận từ “Hộ Vệ Lửa Đỏ”.

Tấn công hàng ngang địch, tăng 20% tỉ lệ sát thương, kháng sát thương và 30% sát thương tuyệt kĩ . Thêm “Phong Ấn Lửa “ lên mục tiêu ( 2 lượt, Thiêu đốt bằng 5% HP tối đa của kẻ địch và mỗi khi bản thân tấn công sẽ hồi phục cho bản thân 8% HP đã mất ). Bỏ qua 20% kháng sát thương tuyệt kĩ của mục tiêu, cứ mỗi kẻ địch có “Phong Ấn Lửa” sẽ tăng thêm 4% bỏ qua kháng sát thương tuyệt kĩ. Gây thêm sát thương bằng 200% công của bản thân lên mục tiêu và thêm “Phá giáp” ( giảm 40% thủ và 20% kháng sát thương ) . Giải hiệu ứng bất lợi cho võ sĩ ngẫu nhiên phe ta ( ưu tiên võ sĩ đang bị khống chế ) .
Tấn công hàng ngang địch ( Ưu tiên hàng chưa có “Phong Ấn Lửa” ), tăng 30% tỉ lệ sát thương , kháng sát thương và 45% sát thương tuyệt kĩ . Thêm “Phong Ấn Lửa “ lên mục tiêu (2 lượt, Thiêu đốt bằng 8% HP tối đa của kẻ địch và mỗi khi bản thân tấn công sẽ hồi phục cho bản thân 12% HP đã mất). Bỏ qua 30% kháng sát thương tuyệt kĩ của mục tiêu, cứ mỗi kẻ địch có “Phong Ấn Lửa” sẽ tăng thêm 5% bỏ qua kháng sát thương tuyệt kĩ. Gây thêm sát thương bằng 300% công của bản thân lên mục tiêu và thêm “Phá giáp” ( giảm 60% thủ và 30% kháng sát thương ) . Giải hiệu ứng bất lợi và phá giáp cho võ sĩ ngẫu nhiên phe ta ( ưu tiên võ sĩ đang bị khống chế). Trong 2 lượt tiếp theo, nếu bản thân tung độc chiêu mà không bị câm lặng , bản thân sẽ được 1 lần truy kích bằng tuyệt kĩ ( 1 lần mỗi lượt ) . Và nếu đây là 1 đợt truy sát, bản thân nhận thêm 1 tầng “ Kháng bại huyết “ ( Tầng nhận thêm này có thể cộng dồn với các tầng đã tồn tại trước đó). Giảm 300 nộ và 40% tốc độ hồi phục nộ của mục tiêu ( có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự và bỏ qua miễn khống chế ).
Tấn công hàng ngang (ưu tiên mục tiêu không có “Phong ấn lửa” làm mục tiêu chính). tăng 35% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương và 50% sát thương tuyệt kỹ (không thể xóa bỏ). Nếu có “Phong ấn lửa” bản thân hấp thụ và tăng 15% tỷ lệ sát thương. Thêm “Phong ấn lửa” vào mục tiêu chính, đốt máu bằng 10% HP tối đa, mỗi khi bản thân tấn công hồi 12% HP cho bản thân (2 lượt). Bỏ qua 35% kháng sát thương tuyệt kỹ (tăng thêm 6% với mỗi mục tiêu có “Phong ấn lửa” trên người). Gây thêm sát thương bằng 350% công của bản thân lên mục tiêu và thêm “Phá giáp” giảm 60% thủ và 30% kháng sát thương (2 lượt). Xóa hiệu ứng “Phá giáp” của 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe mình. Trong 2 lượt, nếu tấn công bằng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ khi không bị câm lặng, bản thân truy kích bằng tuyệt kỹ mới “Ura 1127 Shiki • Yaegaki” (1 lần mỗi lượt), giảm 300 nộ và 40% tốc độ hồi nộ (có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự, bỏ qua miễn khống).
“Ura 1127 Shiki • Yaegaki” tấn công hàng ngang, giữ lại toàn bộ hiệu ứng kỹ năng ban đầu. Đối với kẻ địch có “Phong ấn lửa” có lượng HP thấp nhất, gây 50% sát thương được lưu trữ của “Khiên lửa”, nhận 1 điểm bại huyết (có thể cộng dồn), không lên nộ. Giải trạng thái xấu cho đồng minh (ngoại trừ bản thân và viện trợ không tham chiến), tăng 20% tốc độ hồi nộ và hồi 300 nộ (kích hoạt lần 2, tăng 30% tốc độ hồi nộ và hồi 1000 nộ). Khi các hiệu ứng đã được kích hoạt, “Hộ Vệ Lửa Đỏ” sẽ được hiển thị dưới dạng thanh tích trữ. Nếu lượng sát thương tích trữ vượt quá HP tối đa của bản thân, sẽ dùng lượng sát thương này để hồi phục cho bản thân. Nếu không, sẽ tiếp tục trữ dựa trên tỉ lệ HP tối đa của bản thân.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2373

Comments (1)

  • Phạm Anh Tú
    27/12/2022 at 6:30 Chiều Reply
    Đả Này lạ quá

Leave a Reply