Duyên

Kusanagi Kyo XIV, Flame Kyo, Kusanagi Kyo, Kyo NESTS +25% ATK

Kusanagi Kyo XIV, Iori XIV, Instinct Iori, Flame Kyo +25% ATK

Kusanagi Kyo XIV, Leona XV, Athena Asamiya XI, Robert XIV +25% ATK

Hồn hiệu: Rực lửa

Hồn sách: Võ tự do

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tấn công đơn mục tiêu, có 50% tỷ lệ choáng. Trong 2 lượt, khi bản thân bị tấn công có 60% tỷ lệ giảm 30% sát thương nhận phải. Hấp thụ 20% HP tối đa của mục tiêu, 40% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn (bỏ qua miễn khống). Hồi 200 nộ các chiến binh cùng hàng. Nếu không có tuyệt kỹ nào được sử dụng trong lượt này (ngoài trừ truy kích), trong vòng 2 lượt tăng 25% tốc độ hồi nộ và mỗi lượt bắt đầu hồi 200 nộ. Giảm 30% sát thương còn lại của sát thương liên tục được chuyển đổi bởi “Người bảo vệ ngọn lửa đỏ”.”Khiên rực lửa”.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 606

Comments

No Comments

Leave a Reply