Duyên
Alluring Mai, King XIII, Yuri +25%ATK
Goeniko, King XIII, Mature XIII +25% ATK
King XIII, Joe +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ miễn khống cho bản thân. Tăng 30% sát thương, kháng sát thương và kháng chí mạng cho bản thân. Tăng 10% tỷ lệ tung độc chiêu cho phe ta, bản thân nhận thêm 25%. Khi vào trận, nếu King XIII đứng hàng trước sẽ tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ(bản thân),khi bị tấn công sẽ hồi thêm 100 nộ. Khi vào trận, nếu King XIII đứng hàng sau sẽ tăng cho bản thân 30% sát thương tuyệt kỹ và 10% tốc độ hồi nộ. Nếu là 1vs1 sẽ buff cả 2 hiệu quả trên. Mọi đòn tấn công từ King XIII sẽ gây hiệu ứng “Độc dược” lên mục tiêu địch (độc có thể cộng dồn, duy trì 2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể xóa, không hồi nộ địch, giảm 15% công và thủ, 30% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu trúng độc). Mỗi 3 đòn tấn công lên bản thân sẽ hồi 8% HP. Khi nhận sát thương chí tử sẽ tự hồi 30%hp và giải toàn bộ các khống chế(bao gồm hóa đá), tăng 20% sát thương tuyệt kỹ, 30% kháng sát thương tuyệt kỹ và tỷ lệ miễn khống (1 lượt), cấp cứu tối đa 2 lần, nếu là solo thì 1 lần.
Tăng tỷ lệ miễn khống cho bản thân (??% ở lv 1), tăng một nửa hiệu quả đó cho võ sĩ đứng cùng hàng ngang với King XIII. Tăng 35% sát thương, kháng sát thương và kháng chí mạng cho bản thân. Tăng 15% tỷ lệ tung độc chiêu cho toàn bộ phe ta, bản thân nhận thêm 35%. Khi vào trận, nếu King XIII đứng hàng trước sẽ tăng cho bản thân 35% kháng sát thương tuyệt kỹ, khi bị tấn công sẽ hồi thêm 100 nộ. Khi vào trận, nếu King XIII đứng hàng sau sẽ tăng cho bản thân 35% sát thương tuyệt kỹ và 10% tốc độ hồi nộ. Nếu là 1vs1 sẽ buff cả 2 hiệu quả trên. Mọi đòn tấn công từ King XIII sẽ gây “Độc dược” lên mục tiêu (độc có thể cộng dồn, duy trì 2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể xóa, không hồi nộ địch, giảm 20% công và thủ, 50% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu trúng độc). Nếu bản thân bị trúng độc sẽ ngay lập tức giải , hồi 10% HP và 200 nộ. Mỗi khi nhận 3 đòn tấn công hồi 8% HP (HP càng ít thì lượng hồi càng nhiều, max 20% HP). Khi nhận sát thương chí tử sẽ tự hồi 50% hp và giải mọi khống chế ( bao gồm hóa đá). Tăng 25% sát thương tuyệt kỹ, 40% kháng sát thương tuyệt kỹ và tỷ lệ miễn khống (1 lượt), hiệu quả này có kích hoạt mỗi trận 2 lần, nếu là 1vs1 thì 1 lần.

Tấn công đơn thể,bản thân nhận 30% sát thương độc chiêu. Hút 200 nộ của 1 địch ngẫu nhiên, hồi 15% lượng HP đã mất. Nếu lượt này sử dụng tuyệt kĩ sẽ tăng 5% sát thương và kháng thương. Nếu lượt này không tung tuyệt kỹ, sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng giảm nộ trong 1 lượt.
Tấn công đơn thể, tăng 30% sát thương độc chiêu cho bản thân. Gây thêm sát thương bằng 10% HP của mục tiêu, nếu mục tiêu địch chưa kích hoạt nội tại kháng sát thương chí tử, sẽ tăng gấp đôi sát thương (bỏ qua miễn khống). Hút 250 nộ (ưu tiên địch có lượng nộ nhiều nhất). Hồi 25% lượng HP đã mất của bản thân. Nếu lượt này có tung tuyệt kỹ sẽ tăng 5% sát thương và kháng sát thương. Nếu lượt này không tung tuyệt kỹ, sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng giảm nộ trong 1 lượt

Tấn công một hàng ngang, tăng 20% công và thủ cho bản thân. Xóa buff của mục tiêu.Tăng thêm 120% sát thương lên mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống), giảm 30% tỷ lệ miễn khống của mục tiêu chính (2 lượt, bỏ qua miễn khống). Tăng 5% sát thương độc chiêu cho võ sĩ tung độc chiêu trong lượt này.
Tấn công một hàng ngang, tăng 30% công và thủ cho bản thân. Xóa buff của mục tiêu, xóa hiệu quả xấu cho bản thân. Tăng thêm 180% sát thương lên mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống), giảm 40% tỷ lệ miễn khống của mục tiêu chính (2 lượt , bỏ qua miễn khống chế ). Tăng 6.5% sát thương độc chiêu cho những đồng minh có thể tung độc chiêu trong lượt này. Cứ mỗi mục tiêu bị đánh bởi tuyệt kỹ của King XIII sẽ giúp bản thân tăng 3% tỷ lệ kháng chí mạng, 5% tỷ lệ đỡ đòn, tỷ lệ chí mạng (dồn 10 lần, duy trì vĩnh viễn, nếu chỉ còn bản thân sẽ tăng gấp đôi cộng dồn). Tăng 30% tỷ lệ tung PERFECT cho toàn bộ phe ta trong 1 lượt.
Tấn công một hàng ngang, tăng 35% công và thủ cho bản thân. Giải hiệu ứng có lợi của các mục tiêu, giải trạng thái xấu của bản thân và võ sĩ đứng cùng hàng ngang. Buff 40% tỷ lệ miễn khống của King XIII cho võ sĩ đứng cùng hàng ngang (1 lượt). Tăng thêm 240% sát thương lên mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống) Nếu địch đang dính “Độc dược”, sẽ gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa (bỏ qua miễn khống), giảm 50% tỷ lệ miễn khống của mục tiêu chính (2 lượt, bỏ qua miễn khống. Tăng 8% sát thương độc chiêu cho những đồng minh có thể tung độc chiêu trong lượt này. Cứ mỗi mục tiêu bị đánh bởi tuyệt kỹ của King XIII sẽ giúp tăng 4.5% tỷ lệ kháng chí mạng, 7.5% tỷ lệ đỡ đòn, tỷ lệ chí mạng (cộng dồn tối đa 10 lần, duy trì vĩnh viễn, nếu chỉ còn bản thân sẽ gấp đôi cộng dồn). Tăng 40% tỷ lệ tung PERFECT cho toàn bộ phe ta trong 1 lượt.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2822

Comments

No Comments

Leave a Reply