Chang, Choi tăng +20% ATK

Daimon, Joe tăng +20% HP

Andy, Ryo, Leona tăng +20% HP

Duyên Ngầm: , ,

Kỹ năng

Tăng thủ.
Tăng cho võ sĩ hàng sau 50% thủ nếu Kim hy sinh.

Tấn công 1 mục tiêu cùng 20% sát thương lan ra võ sĩ xung quanh, tăng cho bản thân và võ sĩ phía sau 15% thủ.
Tăng cho bản thân và võ sĩ phía sau 25% thủ.

Tấn công 1 mục tiêu cùng 40% sát thương lan ra võ sĩ xung quanh,tăng cho bản thân và võ sĩ phía sau 30% tỷ lệ đỡ đòn.
sát thương lan tăng lên 50%, tăng cho bản thân và võ sĩ phía sau 50% đỡ đòn

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 878

Comments

No Comments

Leave a Reply