Duyên
Kim XIII, Chang XIV, Choi XIV +25% ATK
Kim XIII, May lee, Jhun Hoon +25% HP
Kim XIII, Robert XI, Nakoruru la sát +25% HP
kickboxing
Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi xuất trận, tăng bản thân 20% chỉ số công, 30% chỉ số thủ, 20% HP tối đa. Nếu Kim XIII không đỡ đòn, tăng tỷ lệ đỡ đòn bản thân (có thể cộng dồn, làm mới khi kích hoạt đỡ đòn).
Tăng thủ bản thân lên 200% khi bị Chang XIV và Choi XIV tấn công. Bản thân Kim XIII miễn nhiễm hiệu ứng “Vết thương ác tính” và “Bại huyết” do Choi XIV và Chang XIV gây ra. Mọi đòn tấn công đều gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa (bỏ qua miễn khống, gấp đôi sát thương nếu kẻ địch là Choi XIV và Chang XIV). Nếu có Chang XIV và Choi XIV là kẻ địch, Kim XIII lập tức nhận 1000 nộ và miễn khống lượt 1.
Khi nhận sát thương chỉ tử, bản thân hồi 30% HP và 300 nộ, xóa mọi hiệu ứng xấu kể cả hóa đá (mỗi trận 1 lần).

Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên Choi XIV và Chang XIV. Có 30% tỷ lệ choáng (1 lượt). Giảm 30% sát thương mục tiêu và hồi bản thân 10% HP và 100 nộ. Nếu HP bản thân dưới 50% khả năng hồi phục tăng gấp đôi.

Tấn công hàng ngang, ưu tiên Choi XIV và Chang XIV. Tăng bản thân 20% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và kháng chí mạng, và với mỗi đơn vị địch sẽ tăng bản thân thêm 4% kháng chí mạng. Tăng tỷ lệ đỡ đòn cho 1 võ sĩ ngầu nhiên (ngoại trừ bản thân Kim XIII và ưu tiên đồng minh cùng hàng). Tăng tỷ lệ đỡ đòn bằng 30% tỷ lệ đỡ đòn hiện có (hiệu ứng này không thể xóa bỏ). Nếu %HP bản thân ít hơn 30%, lượt này chắc chắn tung độc chiêu.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2053

Comments (1)

  • Quý Dương
    21/10/2021 at 3:06 Chiều Reply
    Ủa đụ, đang tanker bay qua lửa xanh là thế éo nào :)))))?

Leave a Reply