Duyên:

Kensou XIII, Athena Superidol, Athena, Kensou +25% Công

Kensou XIII, Bao, Chin +25% Công

Kensou XIII, Robert 2002 UM, Shingo +25% Công

Duyên ngầm:

  

Kỹ năng:

Sức mạnh siêu năng sẽ cường hóa đòn đánh thường và độc chiêu, tất cả sát thương gây ra đều bỏ qua “Miễn khống”, tuy nhiên độc chiêu sẽ khó kích hoạt hơn (giảm 40% tỷ lệ tung độc chiêu). Đòn đánh thường được tăng sát thương, hấp thụ 8% HP tối đa của mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng mục tiêu. Có 30% tỷ lệ nhận thêm 1 “Bánh bao siêu năng” (1 bánh bao tăng 9% KST và KCM, tối đa cộng dồn 4 cái). Ngay khi bắt đầu trận đấu, nhận ngay 4 “Bánh bao siêu năng” và mỗi lượt sử dụng 1 cái để chuyển hóa thành “Long ý” (Tăng 11% ST và ST tuyệt kỹ, cộng dồn tối đa 3 lần). Ngay sau khi “Long ý” đạt đủ 3 tầng, Kensou sẽ nuốt hết số “Bánh bao siêu năng” còn lại và hóa thành “Thần long” (Hồi 20% HP bản thân, tăng 33% ST và ST tuyệt kỹ bản thân, ST độc chiêu được tăng thêm trong lượt này, không nhận thêm “Bánh bao siêu năng”, lượt này chắc chắn tung độc chiêu). Khi đang ở trong trạng thái “Thần long”, Kensou ngay lập tức hóa giải các hiệu ứng khống chế (trừ hóa đá). Sát thương nhận vào không vượt quá 70% HP tối đa (35% HP tối đa khi ở trạng thái “Thần long”). Sau khi bị tấn công, nếu HP dưới 50%, kích hoạt “Long nộ” (nhận thêm 1 tầng “Long ý”, hồi 20% HP tối đa và 200 nộ, không thể bị giảm nộ trong 1 lượt, mỗi lượt có thể kích hoạt “Long nộ” 1 lần). Trong võ đài 1vs1, “Long nộ” không hồi HP.
Sức mạnh siêu năng sẽ cường hóa đòn đánh thường và độc chiêu, tất cả sát thương gây ra đều bỏ qua “Miễn khống”, tuy nhiên độc chiêu sẽ khó kích hoạt hơn (giảm 40% tỷ lệ tung độc chiêu). Đòn đánh thường được tăng sát thương, hấp thụ 8% HP tối đa của mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng mục tiêu. Có 60% tỷ lệ nhận thêm 1 “Bánh bao siêu năng” (1 bánh bao tăng 10% KST và KCM, tối đa cộng dồn 4 cái). Ngay khi bắt đầu trận đấu, nhận ngay 4 “Bánh bao siêu năng” và mỗi lượt sử dụng 1 cái để chuyển hóa thành “Long ý” (Tăng 12% ST và ST tuyệt kỹ, cộng dồn tối đa 3 lần). Ngay sau khi “Long ý” đạt đủ 3 tầng, Kensou sẽ nuốt hết số “Bánh bao siêu năng” còn lại và hóa thành “Thần long” (Hồi 25% HP bản thân, tăng 36% ST và ST tuyệt kỹ bản thân, ST độc chiêu được tăng thêm trong lượt này, không nhận thêm “Bánh bao siêu năng”, lượt này chắc chắn tung độc chiêu). Khi đang ở trong trạng thái “Thần long”, Kensou ngay lập tức hóa giải các hiệu ứng khống chế (kể cả hóa đá). Sát thương nhận vào không vượt quá 60% HP tối đa (30% HP tối đa khi ở trạng thái “Thần long”). Sau khi bị tấn công, nếu HP dưới 50%, kích hoạt “Long nộ” (nhận thêm 1 tầng “Long ý”, hồi 25% HP tối đa và 250 nộ, không thể bị giảm nộ trong 1 lượt, mỗi lượt có thể kích hoạt “Long nộ” 1 lần). Trong võ đài 1vs1, “Long nộ” không hồi HP. Mỗi lượt hồi 10% HP cho Athena (SS Athena hoặc Athena 2002 UM).

Tấn công hàng 2 người, xóa buff của mục tiêu, hấp thụ 10% HP của mục tiêu đứng trước. Tăng 30% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng. Tăng thêm 30% ST lên mục tiêu đang trong trạng thái “Long thực”, hồi 150 nộ bản thân và 1 đồng minh chưa đầy nộ (hồi 300 nộ nếu nộ bản thân đang thấp hơn 300 nộ). Hồi lại 2 “Bánh bao siêu năng” nếu bản thân đang ở trong trạng thái “Long thần”, tăng 50% tỷ lệ tung độc chiêu ở lượt kế tiếp.
Tấn công hàng 2 người, xóa buff của mục tiêu, hấp thụ 10% HP của mục tiêu đứng trước. Tăng 35% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng. 40% tỷ lệ choáng. Tăng thêm 35% ST lên mục tiêu đang trong trạng thái “Long thực”, hồi 150 nộ bản thân và 1 đồng minh chưa đầy nộ (hồi 300 nộ nếu nộ bản thân đang thấp hơn 500 nộ). Hồi lại 2 “Bánh bao siêu năng” nếu bản thân đang ở trong trạng thái “Long thần”, tăng 50% tỷ lệ tung độc chiêu ở lượt kế tiếp. Tăng 10% tỷ lệ tung độc chiêu cho Athena (SS Athena hoặc Athena 2002 UM).

Tấn công đơn mục tiêu, gây thêm 40% ST lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 20% ATK, DEF và 30% xuyên giáp. Tăng thêm ST bằng 80% ATK lên tất cả các mục tiêu trúng chiêu, 40% tỷ lệ đưa mục tiêu vào trạng thái “Long thực” (mục tiêu ở trạng thái “Long thực” sẽ nhận thêm 1 lần ST, và ST này không gây hồi nộ, giảm 40% khả năng hồi HP và tốc độ hồi nộ, 2 lượt). Mỗi “Bánh bao siêu năng” có 10% tỷ lệ hấp thụ độc chiêu của mục tiêu chính, sau đó 1 “Bánh bao siêu năng” sẽ được hồi phục.
Tấn công đơn mục tiêu, gây thêm 40% ST lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 30% ATK, DEF và 45% xuyên giáp. Tăng thêm ST bằng 100% ATK lên tất cả các mục tiêu trúng chiêu, 60% tỷ lệ đưa mục tiêu vào trạng thái “Long thực” (mục tiêu ở trạng thái “Long thực” sẽ nhận thêm 1 lần ST, và ST này không gây hồi nộ, giảm 40% khả năng hồi HP và tốc độ hồi nộ, 2 lượt). Mỗi “Bánh bao siêu năng” có 10% tỷ lệ hấp thụ độc chiêu của mục tiêu chính, sau đó 1 “Bánh bao siêu năng” sẽ được hồi phục. Mỗi tầng “Long ý” hấp thụ 10% KST độc chiêu và KST tuyệt kỹ của mục tiêu, sau đó bản thân nhận thêm 1 tầng “Long ý”.
Tấn công đơn mục tiêu, gây thêm 40% ST lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 35% ATK, DEF và 60% xuyên giáp, tăng 30% tỷ lệ tấn công Perfect cho toàn đội trong 1 lượt. Tăng thêm ST bằng 120% ATK lên tất cả các mục tiêu trúng chiêu, 80% tỷ lệ đưa mục tiêu vào trạng thái “Long thực” (bỏ qua miễn khống, mục tiêu ở trạng thái “Long thực” sẽ nhận thêm 1 lần ST, và ST này không gây hồi nộ, giảm 50% khả năng hồi HP và tốc độ hồi nộ, giảm 20% DEF 2 lượt). Mỗi “Bánh bao siêu năng” có 10% tỷ lệ hấp thụ độc chiêu của mục tiêu chính, sau đó 1 “Bánh bao siêu năng” sẽ được hồi phục. Mỗi tầng “Long ý” hấp thụ 10% KST độc chiêu và KST tuyệt kỹ của mục tiêu, sau đó bản thân nhận thêm 2 tầng “Long ý”. Thay đổi độc chiêu kế tiếp thành “Seigan – SenkiHakei” (không có phần diễn giải cho sự thay đổi độc chiêu này, nhưng chắc là mạnh hơn :v). Kể từ lượt 2, giải tất cả hiệu ứng bất lợi cho bản thân và các Athena đồng minh (bao gồm Athena, Athena 2002 UM, SuperStar Athena). Bản thân hồi đầy nộ, các Athena hồi 300 nộ.

QQ

Duyên:

Kensou XIII, Athena Superidol, Athena, Kensou +25% Công

Kensou XIII, Bao, Chin +25% Công

Kensou XIII, Robert 2002 UM, Shingo +25% Công

Duyên ngầm:

  

Kỹ năng:

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 5517

Comments

No Comments

Leave a Reply