Duyên

K’, Kula, Maxima, Whip +25% ATK

K’, Kyo, Iori, Terry, Shingo +25% ATK

K’, Choi, Clark. Công +25% ATK

Duyên ngầm

Kula, Kyo, Iori

Kỹ năng

Tăng ST toàn đội.
Tăng ST toàn đội. Bản thân nhận hiệu ứng “Bất khuất” (HP càng thấp ST càng cao, tối đa 20%). Hồi 200 nộ ngay khi vào đầu lượt 1.

Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự). Số võ sĩ càng ít, ST càng cao. Tăng 60% ST lên võ sĩ Vệ.
Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự). Số võ sĩ càng ít, ST càng cao. Tăng 60% ST lên võ sĩ Vệ. Tăng 50% kháng khống chế bản thân 1 lượt (100% nếu có Kula xuất hiện trong trận).

Tấn công hàng 2 người, tăng 15% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta, giảm 30% DEF của mục tiêu đứng trước. Số lượng võ sĩ còn lại càng ít, ST càng cao.
Tấn công hàng 2 người, tăng 20% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta và 30% tỷ lệ chí mạng bản thân, giảm 30% DEF của mục tiêu đứng trước. Số lượng võ sĩ còn lại càng ít, ST càng cao.
Tấn công hàng 2 người, tăng 20% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta 40% tỷ lệ chí mạng bản thân, giảm 40% DEF của mục tiêu đứng trước. Số lượng võ sĩ còn lại càng ít, ST càng cao. Nếu hàng ngang chỉ còn 1 mục tiêu, biến chiêu, hy sinh 7,5% HP bản thân để gây thêm ST bằng 15% HP mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự). Hiệu ứng giảm đối với NPC.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2096

Comments

No Comments

Leave a Reply