Hồn lực: Viêm hổ 

Duyên

K’ XIV, Whip, Krizalid +25% ATK

K’ XIV, Kula XIV, Maxima XIV +25% ATK

K’ XIV, Saisyu, Kyo NETST, Saiki +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng kháng sát thương tuyệt kỹ cho các võ sĩ sử dụng lửa phe ta (kể cả viện trợ). Tăng 15% kháng sát thương, 35% công, thủ và hút máu bản thân. Lượt đầu tiên chắc chắn tung độc chiêu và kháng mọi hiệu ứng khống chế (kể cả hóa đá). Khi bắt đầu trận đấu, bản thân nhận 7 tầng “Viêm Hỏa” (mỗi tầng tăng 15% tỷ lệ chí mạng, cộng dồn tối đa 7 lần). Mỗi khi bản thân tấn công gây chí mạng, sẽ mất đi 1 tầng ” Viêm hỏa” (tuyệt kỹ chí mạng tốn 2 tầng “Viêm hỏa”), mỗi tầng mất đi sẽ hồi 100 nộ bản thân. Hồi lại 1 tầng “Viêm hỏa” nếu đòn tấn công không chí mạng. Vào đầu mỗi lượt, nếu phe ta chỉ còn K’ sử dụng lửa, gắp lửa bỏ tay 1 đồng đội ngẫu nhiên và bắt hắn phải dùng lửa cho cả trận (tuy nhiên võ sĩ này sẽ không được nhận buff tăng sát thương tuyệt kỹ). Cứ mỗi võ sĩ sử dụng lửa phe ta bị hạ gục, bản thân nhận thêm 1 tầng “Viêm hỏa” và hồi 20% HP tối đa, 300 nộ. Khi nhận sát thương chí tử, lập tức giải hết hiệu ứng bất lợi bản thân, hồi HP bằng 500% chỉ số công, tăng 35% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu (tồn tại đến hết trận), nhận thêm 2 tầng “Viêm Hỏa”. Kích hoạt tối đa 1 lần trong trận.
Tăng sát thương lửa của bản thân, tăng 20% kháng sát thương, 40% công thủ và hút máu. Miễn khống trong lượt 1 và chắc chắn độc chiêu. Mỗi khi bản thân tấn công gây chí mạng sẽ tiêu hao 1 tầng” Viêm Hỏa” ( tuyệt kỹ chí mạng tiêu hao thêm 1 tầng ” Viêm Hỏa” và hồi 120 nộ cho mỗi tầng tiêu hoa). Cộng thêm 1 tầng “Viêm hỏa” khi có võ sĩ lửa sử dụng tuyệt kỹ. Khi người được thừa hưởng lửa chết, bản thân hồi 30% HP và 300 nộ, 2 tầng “Viêm Hỏa”. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, ngay lập tức xóa trạng thái xấu, phục hồi HP bằng 700% tấn công của bản thân, đồng thời nhận được 40% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ (vĩnh viễn) hồi lại tất cả các tầng ” Viêm Hỏa”, tăng 60% Kháng sát thương ( 1 lượt ) (trong 1 lượt, chỉ có hiệu lực khi có nhiều hơn 1 võ sĩ trên sân và bản thân ở hàng sau),nhận miễn khống chế (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, nếu chí mạng, tăng ST bằng 12% HP tối đa của mục tiêu, ST này bỏ qua miễn khống. Tăng 30% kháng chí mạng bản thân. Nếu K’ XIV ở hàng sau hoặc là người còn sống duy nhất phe ta, tăng 2 tầng “Viêm hỏa” (khi có võ sĩ sử dụng lửa phe ta khi bị tấn công, hồi thêm 50 nộ cho mỗi võ sĩ sử dụng lửa phe ta, bản thân hồi 100 nộ, hồi HP bằng 100% ST gây ra của kẻ địch lên phe ta. Kích hoạt tối đa 3 lần trong trận.
Tấn công kẻ địch tăng 35% tỷ lệ kháng chí mạng bản thân ( không thể xóa). Thêm hiệu ứng thiêu đốt vào mục tiêu, nếu đòn đánh gấy chí mạng sẽ gây thêm sát thương bằng 15% máu tối đa của mục tiêu ( sát thương này bỏ qua miễn khống), nhận thêm 1 tầng ” Viêm Hỏa”. Nếu bản thân ở hàng sau hoặc chỉ còn bản thân sẽ nhận gấp đôi ” Viêm Hỏa” ( khi có võ sĩ hệ lửa bị tấn công, hồi phục 100 nộ cho các võ sĩ lửa bên cạnh, bản thân K’ XIV nhận thêm 50 nộ và lượng máu bằng 150% công. Hiệu ứng này có thể kích hoạt 3 lần ở mỗi lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 10% KST tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt), bỏ qua miễn khống. Tăng 20% CHST và KST bản thân (2 lượt). Gây hiệu ứng “Thiêu đốt vĩnh cửu” (giảm máu theo lượt, không hồi nộ, không thể hóa giải, 2 lượt). Nếu lượt tuyệt kỹ này chí mạng, gây thêm 30% ST lan, ST này không gây hồi nộ, bỏ qua miễn khống, gây hiệu ứng “Thiêu đốt vĩnh cửu” lên mục tiêu đứng sau, giảm 250 nộ mục tiêu chính. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu,giảm 20% KST tuyệt kỹ của mục tiêu ( 1 lượt ) ( bỏ qua miễn khống ). Tăng 30% CHST và KST bản thân ( 2 lượt ). Gây “Transcendent Flame” ( Giảm máu theo lượt, không hồi nộ, không thể hóa giải, 2 lượt ). Nếu tuyệt kỹ này gây chí mạng sẽ gây 30% ST lan ( ST này bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ ) và gây “Transcendent Flame” lên mục tiêu hàng sau. Giảm 400 nộ mục tiêu chính, giải hiệu ứng xấu của bản thân và 1 đồng đội hệ lửa. Kích hoạt sàn đấu “Flame River”, tăng cho toàn bộ võ sĩ hệ lửa phe ta 35% ST độc chiêu và tỉ lệ độc chiêu. Nếu đang có sàn “Arctic Realm” sẽ đổi sàn đấu thành “Ice and Fire Wonderland”.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% sát thương và kháng sát thương, nhận 60% miễn khống (1 lượt, không thể xóa bỏ). Gây 15% sát thương cho mục tiêu xung quanh (sát thương không ảnh hưởng đến tầng “Viêm hỏa” và không hồi nộ). Giảm 30% kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống chế). Thiêu đốt mục tiêu (sát thương không hồi nộ, không thể xóa bỏ). Nếu gây sát thương chí mạng, thêm 30% sát thương cho kẻ địch xung quanh (sát thương không gây hồi nộ, bỏ qua miễn khống). Giảm 500 nộ của mục tiêu, và giải hiệu ứng xấu của bản thân và các võ sĩ hệ lửa. Kích hoạt sàn đấu Dung Nham kéo dài cho đến khi K’XIV chết, tăng các võ sĩ lửa 35% sát thương độc chiêu và tỷ lệ xuất độc chiêu (2 lượt). Nếu trong trận đấu có K’ XIV và Kula XIV trong team, khi sử dụng tuyệt kỹ sẽ kết hợp 2 sàn đấu với nhau ( sàn đấu Dung Nham và sàn đấu Lãnh Vực Hàn Băng).

Trắng: Tăng bản thân 35% công, sát thương, 30% sát thương tuyệt kỹ. Tấn công đơn mục tiêu nếu đòn đánh có chí mạng, gây thêm 30% sát thương và tổng số sát thương này sẽ gây ra cho võ sĩ đứng sau mục tiêu chính. Đòn tấn công bỏ qua miễn khống. Có thể xuất chiến từ lượt 3.
Lục: Tăng bản thân 20% sát thương tuyệt kỹ. Thiêu đốt mục tiêu (không thể xóa bỏ, sát thương này không gây hồi nộ). Tăng vĩnh viễn 30% sát thương và kháng sát thương. Mở khóa ô sách số 1.
Lam: Tăng 10% sát thương kỹ năng, giảm 35% kháng sát thương tuyệt kỹ (bỏ qua miễn khống, 1 lượt). Mở khóa ô sách số 2. +1 lần kích hoạt.
Tím: Tăng 10% sát thương kỹ năng, tăng 54% tỷ lệ chí mạng. Mở khóa ô sách số 3.
Cam: Tăng 10% sát thương kỹ năng, giảm 500 nộ mục tiêu. Có thể xuất chiến ở lượt đầu tiên.
Đỏ: Tăng 30% sát thương kỹ năng. Sử dụng Smax-Super Chain Drive, tấn công đơn mục tiêu, gây 35% sát thương lên kẻ địch xung quanh. Nếu đòn tấn công gây sát thương chí mạng, thêm 30-50% sát thương lên kẻ địch xung quanh (mục tiêu càng ít sát thương càng lớn), thiêu đốt toàn bộ kẻ địch trúng chiêu. Tăng bản thân 36% tỷ lệ chí mạng. +1 lần kích hoạt.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 7214

Comments (4)

 • Phong
  19/11/2020 at 3:13 Chiều Reply
  Nên xài rune gì cho con k' xiv này nhỉ?
  • Pig Pink
   11/06/2021 at 1:27 Chiều Reply
   Rune sói nhé
 • Sova
  22/11/2020 at 1:17 Chiều Reply
  Sói đói hoặc thần nộ chắc hợp lý
 • Bố của K'
  02/01/2021 at 5:02 Chiều Reply
  Update dịch thuật này, hơi sai sai

Leave a Reply