Duyên

Terry. Andy, Joe +20% ATK
Joe, King, Billy, Choi +20 HP
Daimon, Joe, Kim +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng thủ bản thân.
Tăng thủ bản thân. Bản thân khi tử vong, võ đứng sau nhận 50% tỷ lệ đỡ đòn (3 lươt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 40% tỷ lệ đỡ đòn cho võ sĩ vệ phe ta.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 15% tỷ lệ đỡ đòn và 40% lực đỡ đòn cho võ sĩ vệ phe ta.

Tấn công hàng ngang, giảm 200 nộ. Tăng bản thân 30% thủ và võ sĩ hàng trước 20%.
Tấn công hàng ngang, giảm 200 nộ. Tăng bản thân 30% thủ và võ sĩ hàng trước 20%.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 442

Comments

No Comments

Leave a Reply