Duyên

Jhun Hoon, Takuma, Robert 2002 UM, New Mr. Karate +25% ATK

Jhun Hoon, Kim, Chang, Choi +25% ATK

Jhun Hoon, Athena, Mary, May Lee +25% ATK

Duyên ngầm

Robert, Mai, K’

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ hút máu bản thân. Nếu trong đội hình có May Lee, tăng 20% KST cho cả hai. Mỗi võ sĩ phe ta bị hạ gục, tăng 15% tỷ lệ chí mạng bản thân, cộng dồn tối đa 75%.
FF quên đồng up môn đồng chí này rồi.

Tấn công hàng 2 người, 20% tỷ lệ tê liệt. Giảm 30% KST (1 lượt). Hồi HP bản thân bằng 20% ST gây ra. Gây thêm 60% ST lên võ sĩ Kỹ.
Đã bảo là FF quên rồi mà?

Tấn công hàng trước, giảm 30% đỡ đòn. Tăng 30% DEF cho võ sĩ có HP thấp nhất hàng trước phe ta trong 1 lượt. Số lượng võ sĩ phe ta càng nhiều, lực chí mạng càng cao, tối đa 60%. Số lượng võ sĩ phe ta càng ít, ST càng cao, tối đa 52%. Nếu có May Lee trong đội hình, ST tuyệt kỹ tăng thêm 20%.
Tấn công hàng trước, giảm 40% đỡ đòn. Tăng 30% DEF cho võ sĩ có HP thấp nhất hàng trước phe ta trong 1 lượt. Số lượng võ sĩ phe ta càng nhiều, lực chí mạng càng cao, tối đa 80%. Số lượng võ sĩ phe ta càng ít, ST càng cao, tối đa 54%. Nếu có May Lee trong đội hình, ST tuyệt kỹ tăng thêm 30%.
Ơ hay!

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1123

Comments

No Comments

Leave a Reply