Duyên

Isla, Shun’ei XV, Verse +25% ATK

Isla, Ryuji Yamazaki, Terry +25% ATK

Isla, Krohnen, Dolores +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tấn công một kẻ địch; tăng 40% tỉ lệ kháng chí mạng, đồng đội nhận một nửa hiệu ứng (kéo dài 2 hiệp). Hồi 20% máu tối đa và 200 nộ, nếu mục tiêu chính có “Họa”, sẽ gây thêm sát thương bằng 5 % / 20% / 35% máu tối đa. Gây 33% / 44% / 66% sát thương lan lên các mục tiêu đang giữ “Họa”. Hút 200 nộ của mục tiêu, giảm 5%/10%/15% tỉ lệ kháng chí mạng của mục tiêu trúng đòn ( duy trì 2 lượt ). Trong vòng 1 lượt, khi bản thân bị võ sĩ đối phương gây sát thương, hấp thụ 30% máu hiện tại của chính võ sĩ đó (được phép kích hoạt 2 lần, reset khi tung lại độc chiêu ).

Tấn công 1 kẻ địch , tăng cho bản thân 20% tỉ lệ sát thương và kháng sát thương, tăng thêm cho bản thân 30% kháng độc chiêu và tỉ lệ khống chế. Nếu bản thân đang giữ Bình xịt, sẽ tiêu thụ 1 bình để xịt lên mục tiêu chính. Mục tiêu chính đang có “Họa” của màu sắc ngẫu nhiên (Tím/Vàng/Xanh lá) sẽ bị gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa của chính hắn ( sát thương này xem như sát thương bổ sung). Có 60% gây choáng , áp dụng cho hàng sau phe ta “Đột Kích” (tăng 1-18% công, kéo dài 1 lượt) và áp dụng hàng sau phe ta “Cơ thể thép” (tăng 2-36% thủ, kéo dài 2 lượt) và các buff trên có thể cộng dồn với các buff tương tự.
Tấn công một kẻ địch, tăng cho bản thân 30% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương, tăng thêm cho bản thân 40% kháng độc chiêu và tỉ lệ khống chế .Nhận 1 Bình Xịt nếu mục tiêu không có “Họa”.Gây thêm sát thương lên mục tiêu chính bằng ( 20% máu tối đa + 200%/400%/600% công bản thân ) và có 60%/70%/80% tỉ lệ gây choáng . Nếu mục tiêu đã đủ 3 tầng “Họa” , sẽ bị giảm 20% siêu kháng sát thương ( 2 lượt ) .Áp dụng cho hàng sau phe ta “Đột Kích” ( tăng 2-36% công, kéo dài 1 lượt ) và áp dụng hàng sau phe ta “Cơ thể thép” ( tăng 4-72% thủ, kéo dài 2 lượt ) và các buff trên có thể cộng dồn với các buff tương tự .Hồi 200 nộ cho võ sĩ chưa đầy nộ của phe ta đồng thời giải trừ các hiệu ứng xấu ( ưu tiên võ sĩ đang bị khống chế ) .Kích hoạt sàn “Màu Hoang Dại”, tăng 30% kháng chí mạng và kháng khống chế cho toàn thể phe ta, có thể cộng dồn với các buff tương tự, duy trì 2 lượt ) .Khi bắt đầu lượt bản thân , hồi 200 nộ cho đồng minh chưa đầy nộ .Khi kích hoạt sàn , tăng 25% kháng tuyệt kĩ và siêu kháng sát thương cho bản thân ( bản thân miễn nhiễm “Họa” ( chỉ có 1 sàn có hiệu lực ) .Khi gây 3 “Họa” lên 2 kẻ địch ngẫu nhiên, cường hóa sàn ( tăng 10% công và thủ cho mỗi lần cường hóa, có thể cường hóa lên 2 bậc ) .

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 591

Comments

No Comments

Leave a Reply