Duyên

Iori, Mature, Vice +20% ATK

Iori, Kyo, Chizuru +20% ATK

Iori, Kyo, Orochi +20% ATK

Duyên ngầm

Mature, Chizuru, Terry

Nội tại

Giảm thủ toàn bộ phe địch.
Giảm thủ toàn bộ phe địch. Nếu có Kyo hoặc Kyo NESTS trong trận đấu, tăng 30% lực chí mạng bản thân, tăng 200 nộ nếu hạ gục 1 mục tiêu trong 2 lượt đầu.

Tấn công đơn mục tiêu, 15% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, 15% tỷ lệ choáng. Tăng 10% hút máu của bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, hấp thụ 10% ATK và 20% DEF.
Tấn công đơn mục tiêu, hấp thụ 15% ATK và 30% DEF.
Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự), hấp thụ 20% ATK và 40% DEF. Nếu mục tiêu bị hạ gục, giảm 10% tỷ lệ chí mạng toàn bộ địch.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1275

Comments

No Comments

Leave a Reply